Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Revista Ushtarake Shtator 2013

Lexoni më shumë...Rubrika e I-rë: Analiza, sinteza dhe vlerësime të sigurisë.
Rubrika e II-të:  Punime nga Akademia e Forcave të Armatosura.
Rubrika e III-të: Studime historike.

Revista Ushtarake në pdf

 

 

Revista Ushtarake Qershor 2013

Lexoni më shumë...1. Rubrika e I-rë: Analiza dhe vlerësime për sigurinë.
2. Rubrika e II-të: Punime nga Akademia e Forcave të Armatosura.
3. Rubrika e III-të: Studime historike.

Revista Ushtarake në pdf

 

 

Revista Ushtarake Mars 2013

Lexoni më shumë...1. Rubrika e I-rë: Vlerësime të sigurisë.
2.
Rubrika e II-të: Strategjia Ushtarake.
3.
Rubrika e III-të: Pesëvjetori i shtetit të Kosovës.
4.
Rubrika e IV-t: Mjedisi dhe FA.
5.
Rubrika e V-të: Punime historike.

 

Revista Ushtarake në pdf

Revista Ushtarake Dhjetor 2012

Lexoni më shumë...Rubrika e I-rë: “100 vjet shtet shqiptar”
Rubrika e II-të: Doktrina Ushtarake e FA
Rubrika e III-të: Punime Të AFA-së
Rubrika e IV-t: Analiza, Sinteza dhe Vlerësime të Sigurisë

Revista Ushtarake në pdf

 

Revista Ushtarake Shtator 2012

Lexoni më shumë...Rubrika I-rë: Struktura e Re e FA
Rubrika e II-të: Analiza, Sinteza dhe Vlerësime të Sigurisë
Rubrika e III-të: “Pranvera Arabe”
Rubrika e IV-të: Shkrime Historike

 

Revista Ushtarake në pdf

Revista Ushtarake Qershor 2012

Lexoni më shumë...Rubrika I-rë: Samiti i Çikagos
Rubrika e II-të: Mbrojtja e Mençur
Rubrika e III-të: Doktrina Ushtarake
Rubrika e IV-t: Konferenca Shkencore për Arsimimin
Rubrika e V-të: Analiza. Sinteza dhe Vlerësime të Sigurisë
Rubrika e VI-të: Punime historike

Revista Ushtarake në pdf