Doracak shpjegues për pensionet e ushtarakëve në rezervë/lirim/pension

Për dokumentacionin që dorëzohet nga përfituesi në strukturat përgjegjëse në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në forca/brigada/reparte ushtarake në rastet e mëposhtme të përfitimit:

-  Për të përfituar pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi
-  Për të përfituar pension suplementar pleqërie
-  Për të përfituar pension suplementar invaliditeti
-  Për të përfituar pension suplementar familjar
-  Për të përfituar pension suplementar familjar, në rastet kur personat kanë humbur jetën në detyrë dhe për shkak të saj

Dokumentacioni që dorëzohet nga përfituesi në strukturat përgjegjëse në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në forca/brigada/reparte ushtarake sipas llojit të përfitimit është:

Për të përfituar pension të parakohshëm për vjetërsi  shërbimi:

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore;

-  fotokopje të letërnjoftimit elektronik të nënshkruar nga vetë personi ose certifikatë personale me fotografi;

-  vërtetim për periudhën e trajtimit me pagesë kalimtare;

-  vërtetim për kontributet suplementare të paguara, sipas muajve e viteve të lëshuar nga zyra e financës së institucionit  apo repartit ushtarak.

 Për të përfituar pension suplementar pleqërie :

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore (modular nr.01);

-  fotokopje të letërnjoftimit elektronik të nënshkruar nga vetë personi ose certifikatë personale me fotografi;

-  fotokopje të librezës së pensionit të pleqërisë;

Për të përfituar pension suplementar invaliditeti :

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore (modular nr.01);

-  fotokopje të letër njoftimit elektronik të nënshkruar nga vetë personi ose certifikatë personale me fotografi;

-  kopje ose fotokopje të noterizuar të Vendimit të Komisionit  Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë;

Për të përfituar pension suplementar familjar:

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore (modular nr.01);

-  certifikatë familjare;

-  certifikatë vdekjeje të ushtarakut;

Për të përfituar pension suplementar familjar, në rastet kur personat kanë humbur jetën në detyrë dhe për shkak të saj:

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore (modular nr.01);

-  certifikatë familjare;

-  certifikatë vdekjeje të ushtarakut;

Të gjitha kategoritë e përfituesve, të cilëve u lind e drejta për përfitime sipas ligjit Nr.10142, datë 15.5.2009, fillimisht paraqiten në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore ku kanë vendbanimin e përhershëm.

1. Në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore përfituesit do të pajisen, me 2 (dy) kopje të kërkesës format dhe me listën e dokumenteve të nevojshme për dhënien e përfitimeve. Një kopje e kërkesës, e plotësuar nga vetë përfituesi, me të gjitha të dhënat, shoqëruar me dokumentacionin e kërkuar, dorëzohet në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, ndërsa kopja tjetër e kërkesës kur aplikon për pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi, për pension suplementar mbi pensionin e plotë të pleqërisë, për pension suplementar invaliditeti, për pension suplementar familjar, e dërgon vetë personi interesuar pranë institucionit apo repartit ushtarak ku ka dalë në rezervë ose lirim, dhe në rastet e tjera dërgohet nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore me postë strukturave të ministrisë apo të institucionit nga ku përfituesi është nxjerrë në rezervë/lirim, për procedurë të mëtejshme.

2. Për ushtarakët në pension që kanë ndërprerë karrierën përpara hyrjes në fuqi të ligjit Nr. 7496, datë 3.7.1991 “Për statusin e ushtarakëve të Forcave të Armatosura” që aplikojnë për të përfituar pension suplementar, mbi pensionin e plotë të pleqërisë, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore dërgon në Ministrinë e Mbrojtjes, vetëm me postë, kopjen e dytë të kërkesës format të plotësuar dhe fotokopjen e formularit të vjetërsisë së shërbimit, nxjerrë nga dosja e pensionit, për procedurë të mëtejshme.

3. Për ushtarakun që trajtohet me pension të parakohshëm, ushtarakun që trajtohet me pension suplementar të pleqërisë, ushtarakun që trajtohet me pension suplementar invaliditeti, familjen e ushtarakut që trajtohet me pension suplementar familjar dhe kërkon në DRSSH të rillogarisë përfitimin e pensionit suplementar të fituar më përpara, DRSSH dërgon në Ministrinë e Mbrojtjes, vetëm me postë, listën emërore të përfituesve, të shoqëruar me shkrese përcjellëse, për procedurë të mëtejshme.

4. Ushtarakët në pension të trajtuar në reformë me VKM Nr. 225, datë 29.05.1992, VKM Nr.7, datë 10.01.1996 dhe ushtarakët që kanë përfituar pensionet e caktuara sipas ligjit Nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë” që kërkojnë rillogaritje në DRSSH, kërkojnë nga Ministria e Mbrojtjes dhe nga reparti ushtarak ku kanë dalë në rezervë ose lirim, vërtetimin tip për pagën referuese të periudhës së trajtimit me pagesë në reformë, sipas VKM Nr. 225, datë 29.05.1992, VKM Nr.7, datë 10.01.1996.

5. Drejtoria e Përkujdesjes Sociale (Sektori i Përkujdesjes Sociale për ushtarakët në rezervë, lirim dhe veteranët) në Drejtorinë e Përgjithshme të Burimeve Njerëzore) në MM dhe Komandat e Forcave dhe njësive janë struktura përgjegjëse që merren me përgatitjen përfundimtare të dokumentacionit të ushtarakëve përftues sipas Ligjit Nr.10142, datë 15.5.2009 “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të Punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr.793, datë 24.9.2010 në mbështetje të ligjit të mësipërm dhe dërgimin në ISSH dhe strukturat vartëse të kësaj të fundit.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Fotogaleri/FA angazhim maksimal për situatën e përmbytjeve Nëntor - Dhjetor 2017Angazhimi i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë për situatën e përmbytjeve.
NATO: Misioni i “Orikut” në Egje, moment i rëndësishëm për Forcat Detare shqiptare 24 nëntor 2017Misionit të anijes patrulluese të forcës detare shqiptare “Oriku”, e cila ishte pjesë e operacionit të NATO-s, “Sea Guardian”, i është dedikuar një shkrim në faqen zyrtare të NATO-s...
Ministrja Xhaçka në Ministerialin e NATO në Bruksel 8-9 nëntor 2017Ministeriali i NATO në nivelin e ministrave të Mbrojtjes, që u mbajt në datat 8 dhe 9 nëntor në Bruksel konfirmoi vlerësimin që aleatët...
BBC: Shqipëria rehabiliton varrezat e dëshmorëve pas dekadash të lëna në harresë 15 nëntor 2017Prestigjiozja britanike BBC, i ka bërë jehonë nismës së Ministrisë së Mbrojtjes për rehabilitimin e varrezave të dëshmorëve...
Mbyllet takimi i shefave të Mbrojtjes të NATO 17 shtator 2017Mbylli punimet formale Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila u zhvillua për herë të parë në vendin tonë...
Zhvillohet në Tiranë Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO 16 shtator 2017Në vendin tonë ka nisur punimet Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila mbledh së bashku shefat e shtabeve të ushtrive të vendeve anëtare të Aleancës...
Intervistë me gjeneral Petr Pavel, kryetar i Komitetit Ushtarak të NATO 15 shtator 2017Intervistë me gjeneral Petr Pavel dhënë për revistën "Mbrojtja"...
Zhvillohet stërvitja shqiptaro-britanike “Ushtar Eagle 17” 14 shtator 2017Në kuadër të stërvitjes së përbashkët ndërmjet FA të Shqipërisë dhe FA të Mbretërisë së Bashkuar u zhvillua sot “Dita e Vizitorëve të Shquar” të stërvitjes “Ushtar Eagle 17”...
Programi qeverisës 2017-2021 për Sigurinë dhe Mbrojtjen 13 shtator 2017Qeveria e re e RSH mori detyrën pas ceremonisë së betimit në Presidencë. Nga programi qeverisës 2017-2021 veçojmë pjesën që ka lidhje me Sigurinë dhe Mbrojtjen...
Ministrja Kodheli në Ministerialin e Mbrojtjes në Bruksel 29 qershor 2017Ministrja e Mbrojtjes znj. Mimi Kodheli në Bruksel ku mori pjesë në takimin e ministrave të Mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO...
Angazhimi i FA gjatë përmbytjeve, nëntor 2016 8 - 13 tetor 2016FA u angazhuan me forca dhe mjete në ndihmë të banorëve të prekur nga përmbytjet që përfshinë pothuajse gjithë vendin...
Forcat e Armatosura të Shqipërisë 2015-2016 2016Misionet, Modernizimi, Stërvitjet e Përbashkëta, Bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes, ai civil-ushtarak dhe rekrutimet....
Kontributi i Forcave të Armatosura në infrastrukturë Shtator 2017Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura gjithmonë kanë treguar përkushtim dhe angazhim maksimal në ndihmë të popullsisë civile...
Bëhuni pjesë e Forcave të Armatosura janar 2015Ministria e Mbrojtjes për vitin 2015 do të pranojë 500 ushtarë/detarë aktivë në radhët e FA. Prej këtij kontingjenti, 250 ushtarë/detarë aktivë do të pranohen në fazën e parë ndërsa pjesa tjetër në gjashtëmujorin e dytë...
Bashoku edhe ti! Bëhu pjesë e nismës, #shqiperiajoduhanit
Strategjia e Sigurisë Kombëtare Korrik 2015Në themel të Strategjisë së Sigurisë Kombëtare të Republikës së Shqipërisë është aspirata e popullit shqiptar dhe vullneti politik për të realizuar vizionin e përbashkët...
Direktiva e Mbrojtjes 2018 Shkurt 2018 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 02 (2018) Shkurt 2018Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 16 shkurt 2018Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Shkurt 2018
Ma En Pr Sh Di
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4