Ministrja Kodheli raporton në Komisionin e Sigurisë Kombëtare

Fotogaleria

Ministrja e Mbrojtjes znj. Mimi Kodheli ishte sot e pranishme së bashku me zëvendësshefin e Shtabit të Përgjithshëm të FA, gjeneral brigade Dedë Prenga, në mbledhjen e Komisionit Parlamentar të Sigurisë për të paraqitur një bilanc të punës së bërë nga Ministria e Mbrojtjes gjatë vitit 2016 si edhe një pasqyrim të gjithë reformës ligjore të bërë gjatë këtyre tre viteve e gjysmë. Këto ndryshime ligjore përfshijnë mënyrën dhe procedurat e vendosjes dhe kalimit të forcave ushtarake të huaja në Republikën e Shqipërisë; dërgimin e forcave tona ushtarake jashtë vendit; faljen e detyrimeve që kanë ish-ushtarakët në skemën e pensioneve suplementare, shtesa në legjislacionin aktual për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, punonjësve të Policisë Ushtarake, atyre të SHISH, vendime për ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit të disa pronave nga Ministria e Mbrojtjes në institucione të tjera qendrore apo tek njësi vendore.

***

Më poshtë fjala e plotë e ministres Kodheli në Komisionin e Sigurisë Kombëtare si dhe pyetje - përgjigje të zhvilluara në Komision


I nderuar zoti kryetar i komisionit,
të nderuar kolegë deputetë,

në vijim të kërkesës suaj lidhur me një pasqyrim të drejtë të saktë dhe të detajuar të gjithë reformës ligjore të bërë gjatë këtyre tre viteve e gjysmë, por edhe çka është punuar dhe realizuar në vitin e fundit 2016, të bazës ligjore që rregullon marrëdhënien ligjore të Forcave të Armatosura dhe veprimtarinë e saj, ju paraqes përtej materialit që kam paraqitur pranë jush ditë më parë, siç edhe rregullorja e parashikon, një ilustrim të detajuar të çka kemi bërë lidhur me këtë reformë.

Unë në fillim të herës dua të vë në dukje se Ministria e Mbrojtjes ka bazuar të gjithë punën e saj në nevojën për të bërë këtë reformë ligjore apo për të ndryshuar apo amenduar ligje, apo akte nënligjore, apo edhe VKM në realitetin në të cilin jetojmë sot. Në fakt në vitin 2013 kemi gjetur një bazë ligjore, e cila datonte rreth viteve 2000, e vjetër, për një fakt shumë të thjeshtë, Shqipëria në 2009 u bë vend anëtarë i NATO me të drejta të plota dhe për pasojë kjo duhej të reflektohej dhe duhej të ishte e reflektuar edhe në ndryshime ligjore. Përtej kësaj besoj që përpjekja jonë institucionale jo vetëm për të ndryshuar bazën ligjore të veprimtarisë të Forcave të Armatosura, por njëkohësisht edhe për të përmirësuar atë thjesht dhe vetëm u pasqyrua në një aktivitet, do të thosha intensiv, për paraqitjen e këtyre ligjeve të reja, apo pse jo edhe amendimeve. Përpara sesa të filloj të shpjegoj disa nga ndryshimet thelbësore që janë bërë unë dua sinqerisht t’ju falënderoj për mbështetjen që kam pasur nga Komisioni për Sigurinë dhe të gjithëve ju, jo vetëm për mënyrën sesi ju keni diskutuar dhe keni kaluar këto projektligje në Parlament, por edhe për mendimet e vyerja për shkak edhe të eksperiencave tuaja, të cilat janë pasqyruar më së miri në ndryshimet ligjore që keni paraqitur.

Mendoj që dokumenti më i rëndësishëm mbi të cilin është mbështetur veprimtaria e Ministrisë së Mbrojtjes për ndryshimin e bazës apo kornizës ligjore të veprimtarisë së Forcave të Armatosura fillon me Strategjinë Kombëtare. Ky dokument i rëndësishëm, të cilin e udhëhoqi Ministria e Punëve të Jashtme, është tashmë në funksionim, ku Ministria e Mbrojtjes ka një pjesë të rëndësishme bazuar në Strategjinë Kombëtare dhe, përpunuam dhe miratuam Strategjinë Ushtarake në Planin Afatgjatë të zhvillimit Forcave të Armatosura, një tjetër dokument ku mbështet veprimtaria jonë, si dhe Ligjin mbi autoritet dhe pushtetet, një ligj tashmë i tejkaluar në kuptimin e zbatueshmërinë, por që sigurisht nga pikëpamje mediatike dhe publike pati debate, të cilat në fund të ditë sollën ndryshime thelbësore të këtij ligji sigurisht në përmirësim të tij.

Çfarë ndodhi me vitin 2016? Puna e Ministrisë së Mbrojtjes është bazuar kryesisht në Programin e Përgjithshëm Analitik të Projekt-akteve, në Planin Qeverisës 600 ditor dhe në Direktivën e ministrit të Mbrojtjes për vitin 2016 është pasqyruar sigurisht edhe në Amendimet apo Aktet nënligjore të miratuara gjatë këtij viti.

Një nga ndryshimet më të rëndësishme ligjore për vitin 2016 kishte të bënte me mënyrën dhe procedurat e vendosjes dhe kalimit të forcave ushtarake të huaja në territorin e Shqipërisë. Dua të ndalem pak këtu dhe të shpjegoj pse lindi kjo nevojë dhe pa dyshim edhe pse lindi nevoja edhe për ndryshimin e bazës ligjore edhe për dërgimin e forcave ushtarake shqiptare jashtë atdheut. Shqipëria si vend anëtar i NATO ka disa angazhime dhe disa detyrime të rëndësishme, të cilat sigurisht ndryshojnë me ndryshimin e situatës gjeopolitike në kufijtë NATO, brenda NATO dhe përtej saj. Ne të gjithë e dimë që këto ndryshime, të qenësishme do të thoja, në disa raste kanë sjellë edhe nevojën për të përshpejtuar procedurat e lëvizjes së trupave ushtarake të vendeve aleate por edhe partnere, kjo edhe për përshpejtimin ose lehtësimin, fasilitimin e procedurave për lëvizjen e ushtarakëve që i përkasin vendeve anëtare të NATO-s dhe partnerëve të tyre, ashtu edhe për forcat tona ushtarake. Kjo gjë solli sigurisht të nevojshme ndryshimin e disa procedurave të bazës ligjore dhe këtu me anë të ligjit 119/2016, u përcaktuan qartë jo vetëm angazhimet e FA jashtë vendit, por, përtej kësaj, u përcaktuan edhe disa mangësi të cilat u vendos e drejta. U vendos le të themi në ligjin 119 edhe detyrimi i Ministrisë së Mbrojtjes si dhe i buxhetit të shtetit për të mundësuar lehtësimin e veprimtarisë e e jetës së FA duke rritur sigurimi e jetës për to, kurimin, gjithashtu duke unifikuar terminologjinë e përdorur në vendet NATO.

Kur flasim për sigurimin e jetës të Forcave të Armatosura më lejoni të kërkoj vëmendjen tuaj për diçka. Ne kemi rritur në mënyrë eksponenciale prezencën e Forcave tona të Armatosura në stërvitjet e përbashkëta të dimensioneve shumë të mëdha. Deri dje sigurimi i jetës ka qenë vetëm për ushtarakët që niseshin në mision të mirëfiltlltë jashtë ardheut. Ndërkohë që na rezulton që stërvitjet shumë dimensionale të organizuara në vitet e fundit, sidomos në vitin 2016 kanë rritur rrezikshmërinë e atyre forcave që janë prezent në këto stërvitje dhe, për pasojë, sepse forcat janë prezent pothuajse në kushtet le të themi të një angazhimi, ose të një lufte reale, për pasojë kanë rritur edhe nevojën e sigurimit të trupave tona, sigurim të jetës apo nga dëmtimet në rast nevoje.
Çfarë solli 2016 lidhur me ish - ushtarakët apo ushtarakët në pension? Ligji 46 vuri në vend një të drejtë të fituar prej tyre kohë më parë, të drejtë të cilën e kishte shtrembëruar, le të themi, një ligj kuadër të cilin, Gjykata Kushtetuese e kishte rrëzuar, por ndërkohë zbatimi i vendimit të Gjykatës Kushtetuese nuk ishte marrë asnjëherë në konsideratë nga qeveria e mëparshme. Ligji 46 solli faljen e detyrimeve për më shumë se 5000 ish-ushtarakë, të cilët iu bashkuan skemës së suplementit të pensionit dhe në këtë mënyrë iu dha një zgjidhje një problematike shumëvjeçare që e detyronte këtë kategori të ish-ushtarakëve të kthente mbrapsh një pagesë, një pension të përfituar më parë. Sigurisht që ky kishte një kosto për buxhetin e shtetit, po flasim këtu për rreth 100 milionë lekë, por një arsye më tepër për të vënë në vend një detyrim të shoqërisë ndaj aktivitetit të ish-ushtarakëve.

Le të kalojmë te një ligj tjetër i kaluar në vitin 2016, flasim për ligjin 102 i cili ka të bëjë me disa shtesa në legjislacionin aktual për sigurimin shoqëror suplementar të disa profesioneve specifike brenda Forcave të Armatosura, siç janë punonjësit e Policisë Ushtarake apo punonjësit e Agjencisë Shërbimit të Inteligjencës duke njehsuar në këtë mënyrë të gjithë favoret apo suplemente në pagë që punonjës të Shërbimeve të Inteligjencës apo të Forcave të Policisë brenda Focave të Armatosura marrin krahasuar me homologët e tyre. Ka pasur një padrejtësi në këtë rast: homologët e merrnin, ushtria nuk e merrte. Nëpërmjet amendimeve, shtesave që iu bënë Ligjit 102 u mundësua ky barazim në skemën e sigurimeve shoqërore suplementare për këtë kategori ushtarakësh dhe punonjësish.

Ndërkohë, përmes Ligjit 78, një ligj tjetër i miratuar në 2016, u bë e mundur një stërvitje, ndoshta stërvitja më e madhe e NATO në rajonin tonë, që ishte një stërvitje e përbashkët midis Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe asaj të Britanisë së Madhe. Sigurisht që ne të gjithë e dimë që kur tejkalohet një numër i caktuar prezence të ushtarëve të huaj në vendin tonë duhet të kalohet me ligj; duhet parlamenti ta miratojë këtë gjë. Dhe në fakt për 3 javë rresht në shtator - tetor 2016, u bë e mundur prezenca e 1500 trupave ushtarake britanike, 4 luftanije, 3 avionë e 10 helikopterë të cilët iu atashuan, iu bashkuan forcave tona ushtarake dhe në këtë mënyrë u mundësua ndoshta stërvitja më e madhja e realizuar ndonjëherë në Shqipëri. Zhvillimi i kësaj stërvitjeje për të gjithë ata që e kujtojnë, “Albanian Lion 2016” dëshmoi edhe njëherë jo vetëm seriozitetin e aleancës tonë , por dhe nivelin e lartë të përgatitjes së çdo ushtaraku në Forcat tona të Armatosura si një vend dinjitoz, i cili rri krah aleatëve të vet si i barabartë mes të barabartëve. Besoj që të gjithë dimë që Ministria e Mbrojtjes ka qenë prezent edhe në disa grupe ndër-institucionale, të cilët kanë të bëjnë me mirëfunksionimin e disa ligjeve dhe mirëfunksionimin e disa fushave të cilat edhe Ministria e Mbrojtjes i mbulon siç është Institutit Gjeografik Ushtarak, apo procedurat që kanë të bëjnë me kontratat e punës me furnizimet dhe shërbimet në fushat e mbrojtjes e kështu me radhë. Një material të detajuar e keni edhe ju atje në atë çka kemi kaluar si VKM gjatë vitit 2016 mund të veçoj 20 të tilla, që kanë të bëjnë kryesisht me pjesëmarrjet e ushtarakëve tanë në misione jashtë vendit. Më lejoni t’u kthej në vëmendjen tuaj që ne kemi dyfishuar prezencën tonë në Afganistan, kemi dyfishuar prezencën tonë në misionin KFOR dhe ndërkohë kemi një prezencë të re të papasur ndonjëherë në detin Egje nëpërmjet një anijeje në ndihmë dhe në suport të misioneve Frontex dhe Sofia, misione këto të Bashkimit Europian lidhur me problemin e refugjatëve dhe njëkohësisht jemi pjesëmarrës edhe në një mision të BE në Mali me një ekip trajnuesish. Të gjitha këto kanë bërë që të ketë shpeshherë vendime të Këshillit të Ministrave për të mësuar prezencën tonë atje. Ndërkohë që meqë jemi te misionet, më lejoni të kem vëmendjen tuaj për një ligj që do të vijë shumë shpejt në tryezën tuaj dhe që ka të bëjë me prezencën e ushtarakëve tanë në koalicionin global në luftën kundër ISIS ose DAESH. Është një vendimmarrje e Parlamentit kjo, është një pjesëmarrje, miratimi i të cilës duhet të kaloj me ligj në Parlamentin shqiptar, sepse nuk flasim për një mision NATO flasim për një koalicion vullnetar, ku Shqipëria deri më sot ka marr pjesë me mënyra të ndryshme, por asnjëherë me prezencë ushtarake. Po flasim për një prezence të zgjedhuar të pothuajse të gjithë anëtarëve të Aleancës së Veriut në Irak dhe në Bagdad dhe në qytete të tjera, por njëkohësisht edhe të 32 vende të tjera partnere, apo aleate të Aleancës së Veriut, të cilat janë në terren. Besoj se, shumë shpejt, sapo ne të marrim klearancën diplomatike nga qeveria e Irakut do të sjellim tek ju këtë ligj, i cili do të na mundësojë për prezencën tonë të kërkuar nga partneri ynë strategjik SHBA, do të mundësojë prezencën tonë edhe në Irak. Gjithashtu, një gjë për t’u nënvizuar është dhe miratimi i 15 vendimeve të ndryshme që kanë të bëjnë me kalimin nën administrim të disa pronave të MM nga ne tek pushteti vendor. E theksoj këtë se, ne, përgjithësisht jemi munduar që atje ku mund të ndihmojmë pushtetin vendor, bashkitë për nevoja shkollash, për nevoja qendrash sociale, për kopshte, ta bëjmë këtë punë të mundur me të gjithë angazhimin tonë për të pasur një shërbim më të mirë komunitar. Duke ndryshuar administrimin e pronave të ministrisë nga ne, tek pushteti lokal duke pasur gjithmonë parasysh që pushteti lokal duhet të prezantonte tek ne projektin e plotë në mënyrë që pastaj prona të mos tjetërsohet apo të përdoret për qëllime që nuk janë në të mirë të komunitetit. Për t’u theksuar janë 28 marrëveshje apo memorandume mirëkuptimi që kemi firmosur në kuadër të bashkëpunimit dhe të bashkëpunëtorëve në NATO me vendet aleate dhe partnere dhe njëkohësisht kemi plotësuar të gjitha detyrimet që kanë lindur dhe lindin nga angazhimi ynë në NATO, por gjithsesi kjo ka pasur të bëjë me gjithë (korniza ligjore) me rritjen e ndërveprueshmërisë midis FA tona dhe Forcave të Armatosura të Aleancës.


E thashë dhe duhet ta ritheksoj edhe njëherë situate gjeopolitike, kërcënimi që vjen nga jugu, dhe nga lindja kanë tjetërsuar nevojën për të amenduar, apo për të ndryshuar, ligje të kahershme edhe për faktin e rritjes së shpejtësisë së prezencës tonë ushtarake në një vend tjetër aleat, rritjes së ndërveprueshmërisë dhe thjeshtësimit të procedurave qoftë për lëvizjen e FA jashtë kufijve tanë, qoftë të aleatëve brenda kufijve të Shqipërisë. Unë mendoj, që është gjëja e fundit që dua të cek, por jo më pak e rëndësishme është buxheti. Mund t’ju them që, përpjekjet tona për të pasur një buxhet në nivel të respektueshëm, qoftë kjo krahasuar me aleatët, ka pasur një fund pozitiv. Besoj se kemi rënë dakord përfundimisht (të paktën nga ana ime) me Ministrinë e Financave dhe Komisionin e Ekonomisë të Financave për të pasur një rialokim fondesh në muajin mars, për të fituar një shumë të konsideruar parash, e cila do të shërbejë për rritjen e investimeve nga ana e Forcave tona të Armatosura dhe, unë besoj se, shumë shpejt ne do të paraqesim projektin e përbashkët lidhur se, ku do të shkojnë këto para dhe si do ta ndihmojnë këto rritjen e sigurisë të kufijve shqiptarë, qoftë ato të ajrit të detit edhe atyre tokësore. Menaxhimi më i mirë i territorit tonë, sigurisht që ndihmon të gjitha strukturat e tjera, që në fakt e kanë detyrë primare ta bëjnë këtë gjë, por sigurisht ndihmon dhe rrit sigurinë e qytetarëve me qëllim përmirësimin e këtij shërbimi qoftë kjo nga FA qoftë nga të gjitha strukturat, institucionet dhe aktorët që këtë gjë e kanë për detyrim kushtetues ashtu si dhe ne.

Faleminderit!

Pyetjet dhe përgjigjet:

Vlerësoj dukshëm punën që është kryer nga ekipi i Ministrisë së Mbrojtjes dhe nga ministrja, gjë e cila është konkretizuar pikë së pari me vendosjen e një kuadri ligjor të munguar prej shume vitesh. Së dyti është për të ardhur mirë dhe ndihemi krenarë që Forcat e Armatosura janë tashmë me një performancë dhe me një kontribut të jashtëzakonshëm në raport me forca të tjera të NATO. Së treti evidentoj si një fakt shumë të mirë ndërmarrjen që ka marrë ministria kohët e fundit për të pasur një fluks, për të ingranuar në FA të rinj dhe të reja. Gjithashtu nuk është lënë në harresë dhe dukshëm nga ushtarakët për sa i përket dhe likuidimi i disa nga problemet financiare të mbartura nga qeveria e kaluar. Këto ishin në tërësi. Ndërsa unë jam i interesuar zonja ministre, ndofta edhe kolegët e mi mund ta kenë interes për të mësuar rreth takimit të fundit që ju patët me ministrat e jashtëm të NATO. Me ministrin e Mbrojtjes të Kroacisë keni bërë një letër për provokimet që kanë ndodhur nga pala serbe në veri të Kosovës. Ju faleminderit.

Në fakt t’ju them të drejtën takimi me sekretarin Mattis ishte komod. Unë besoj për dy arsye. E para, sekretari Mattis vjen nga një background ushtarak. Ka qenë komandant i ACT në Norflok Virginia. Pra, për të mjedisi ku ishte ulur për herë të parë si sekretar i Mbrojtjes, është më shumë se sa familjar. Kjo e bënte edhe më të thjeshtë diskursin tonë, i cili është sa politik aq edhe konkret në terma ushtarake. E dyta gjë, besoj që për ne ose për mua personalisht si ministër Mbrojtje i Shqipërisë, është e thjeshtë të paraqesim sot realizimet, qoftë kjo edhe në rrafshin ndërkombëtar. Realizimet e angazhimeve që FA dhe MM kanë realizuar në këto vite. Madje ne i kemi kaluar pritshmëritë. I kemi kaluar edhe angazhimin fillestar që kemi pasur. Kjo për disa arsye, pozitive besoj. Qoftë kjo edhe falë mbështetjes që kemi pasur, që unë personalisht kam pasur nga qeveria dhe kryeministri, por më së shumti mbështetjes që kam pasur nga ju si komision, që të them të drejtën është me të vërtetë një gjë për të cilën nuk do të rresht së falënderuari dhe së vlerësuari pozitivisht. Një punë e përbashkët e cila ka dhënë frytet e saj, duke filluar që prej jush siç e thashë, por edhe duke përfunduar tek gjithë angazhimi i jashtëzakonshëm që djemtë dhe vajzat nën uniform kanë dhe vazhdojnë të kenë edhe në kushtet e disa pamundësive qoftë kjo financiare apo edhe zhvillimore. Kështu që diskutimi im me të ishte ashtu siç e thashë krejt komod. Përtej falënderimeve të tij personale, angazhimi ynë vazhdon të mbetet, ka qenë angazhim i kahershëm. Është shtyrë vetëm për shkak të problemeve që qeveria irakiane ka pasur për dhënien e klearancës diplomatike të ushtarakëve tanë. Besoj që finalizimi i prezencës tonë në Irak nën komandën e SHBA, siç më duhet ta ritheksoj, është një tjetër përgjigje pozitive e angazhimeve mbare botërore të sotme që lidhen me sigurinë. Ndërsa përsa i përket letrës së përbashkët të firmosur prej meje dhe ministrit kroat të Mbrojtjes, unë ju falënderoj për pyetjen. Do të jap një përgjigje besoj të shkurtër. Letra është bërë publike nëqoftëse nuk gaboj. Është në detyrimin tim dhe në detyrimin tonë si vende aleate të NATO. Po më së pari, si vende aleate të NATO në Ballkanin Perëndimor të jemi të shqetësuar për situatën e sigurisë në Ballkan. Dhe jemi të shqetësuar për çdo veprim, i cili nuk respekton ligjet ndërkombëtare, çdo veprim provokues, për çdo veprim që krijon tension, për çdo veprim që eksporton nacionalizëm. Për të mos u folur pastaj për detyrimin tonë si Shqipëri dhe si shqiptarë në raport me Kosovën dhe popullin vëlla kosovar. Për të gjitha këto arsye dhe shumë të tjera, përgatitja e draftit nga ana ime dhe nga ana e ministrit kroat të cilin dua ta falënderoj publikisht për angazhimin e tij të menjëhershëm dhe pranimin e menjëhershëm të draftit, qoftë të tij qoftë të Ministrisë së Punëve të Jashtm kroate bënë të mundur tërheqjen e vëmendjes edhe në një tryezë siç është Ministeriali i Ministrave të Mbrojtjes të vendeve NATO, në raport me një situatë fraxhile, delikate, siç ishin edhe provokimet e javëve të fundit. Sigurisht që vëmendja e NATO-s vazhdon të jetë e njëjtë në raport me Ballkanin dhe me atë Perëndimor akoma më tepër. Fakti që misioni KFOR, misioni më i gjatë NATO në gjithë historinë e Aleancës vazhdon të jetë aty, vazhdon të mos reduktojë numrin e prezencës ushtarake në Prishtinë, tregon edhe një herë për rëndësinë që NATO, partnerët, aleatët tanë, i japin këtij rajoni, i cili ka nevojë akoma jo vetëm për prezencën NATO, por ka nevojë akoma për një mbështetje dhe për një siguri më të madhe. Pa i hequr asnjë presje, pa i hequr asnjë angazhim tjetër, qoftë angazhimit tonë NATO në detin Mesdhe apo detin Egje, qoftë angazhimit tonë në kufijtë jugorë të NATO-s, qoftë në angazhimin tonë të madh në kufijtë lindorë, ku ne shumë shpejt në 2018 do të jemi prezent në Letoni nën komandën kanadeze dhe do të mundësojmë prezencën tonë krah aleatëve duke plotësuar kështu të gjithë kuadrin e të qenit prezent kudo që partnerët tanë janë. Nuk ka asnjë vend në të cilin FARSH nuk janë prezent me trupa, me mjete, me ekspertizë. Dhe ky angazhim besoj që ja rrit vlerat Shqipërisë edhe prestigjin ndërkombëtar.

Ju thatë që shumë shpejt Shqipëria, FARSH do të marrin pjesë edhe në misione luftarake në kuadër të Aleancës, të koalicionit, ndaj ISIS. Nisur nga kjo, mendoj që duhen kapacitete të reja shtesë: kapacitete operacionale, teknike shtesë, për t’iu përgjigjur dhe nivelit të aleatëve tanë. Kur kemi diskutuar buxhetin, këtu diskutuam edhe dy projekte të mëdha të Ministrisë së Mbrojtjes, për pajisjen me armatim dhe mjete të blinduara.

Faleminderit kolegu Çuko. Në takimin e fundit që pata gjatë Ministerialit me ministren e Mbrojtjes italiane, Pinotti, i gjithë dokumentacioni ka kaluar nga zyra e saj në Parlament dhe besoj që brenda pranverës, brenda marsit, armatimi i ri i dhuruar nga ushtria italiane do të jetë në magazinat tona. Kjo plotëson të gjithë kërkesën, të gjithë nevojën e FA me armatim të standardeve NATO, për gjithë kohën dhe njëkohësisht madje - madje modestish ne do të ndihmojmë edhe Forcat Speciale të Policisë me këtë armatim të ri, e kemi premtuar këtë gjë, në mënyrë që të rritet operacionaliteti i tyre. Unë marr shkas nga pyetja që ju bëtë dhe mund t’ju them që sot, ekspertët në FA janë më shumë se brenda Forcave Speciale. Sot, përgatitja e Batalionit të Dytë të Këmbësorisë, që ka qenë angazhimi ynë kryesor NATO është në nivelet që kërkohet. Forcat Komando, Forcat Speciale, Policia Ushtarake merr pjesë në misione. Sot që flasim ndodhet një togë në Afganistan. Gjithashtu është rritur shumë ekspertiza e specialistëve EOD, apo e specialistëve të trajtimit kundër minave. Dhe të gjitha këto duke ju shtuar së fundmi eksperienca që është fituar në det ku për herë të parë ne marrin pjesë në një operacion detar, bën që Forcat e Armatosura të kenë një ekspertizë të gjerë. Në fakt meqë jemi te armatimi me buxhetin e sivjetshëm ne do të pajisim edhe anijet me armatim përshtatshëm; është hera e parë që anijet tona luftarake do të kenë armatim në anije, pra jo marinarët por anijet. Kjo sigurisht bëhet e nevojshme dhe vjen e nevojshme për shkak të pjesëmarrjes sonë në misione jashtë kufinjve tanë detarë, do të thotë që jemi në drejtimin e duhur dhe duhet vetëm të kemi nevojë që të gjitha këto armatime dhe të gjitha këto përgatitje, t’i përdorim për të mirën e atdheut, të mirën tonë të përbashkët dhe sigurinë e përbashkët.


Ky mision i lidhur me veprimtarinë e strukturave të Ministrisë së Mbrojtjes Shtabit të Përgjithshëm edhe për këtë element të rëndësishëm të kompletimit të paktës ligjore. Mendoj se do të ishte me interes nëse do të kishim një informacion pak më të zgjeruar lidhur me zhvillimin e konceptit rezervist në Forcat e Armatosura? Ky është një shqetësim i përsëritur herë pa here nga anëtarët e komisionit.

Faleminderit zoti Lutaj. Në gjithë ndryshimin e kuadrit ligjor të realizuar gjatë kësaj periudhe ne nuk e kemi ndryshuar, flas për ligjet bazë mbi konceptin e rezervistit, kjo do të thotë në dijeninë time pothuajse në të gjitha legjislacionet vendeve të Aleancës koncepti dhe statusi i rezervistit është atje. Madje në shumë vende shumë herë më i zhvilluar, nisur edhe nga koncepti që ne kemi pasur dikur për rezervistin. Çfarë dua të them me këtë? Për shkak të ligjit të daljes në lirim, të largimit nga ushtria për shkak të mos përparimit në gradë, shumë ekspertë të Forcave të Armatosura dalin në rezervë më herët nga mosha tyre e pensionit madje shumë më herët. Ndërkohë ne në këtë rast e humbasim ekspertizën e tyre, kjo është një gjë; tjetra, shumë prej anëtarëve të Forcave të Armatosura qofshin këta ushtarë, nënoficerë apo oficerë, dalin me një moshë shumë të re pra le të themi janë akoma shumë aktivë e në gjendje për të realizuar angazhime publike përtej asaj që mund të ofronte një njeri i zakonshëm. Kjo për shkak te ekspertizës, trajnimit, për shkak të disiplinës që i ka karakterizuar, për shkak të disiplinës fizike e kështu me radhë. Kështu që nevoja për t’i angazhua rezervistët është një nevojë e paraqitur prezente në Shqipëri siç është prezente në çdo vend tjetër anëtare të Aleancës dhe, jo vetëm. Ne jemi duke punuar për ligjin e rezervistit por ndërkohë kemi krijuar mundësinë e rilistimit të të gjithë ish-ushtarakëve në rezervë apo në lirim të mundur për të qenë prezent sa herë shoqëria ka nevojë për ta. Po marrim një rast. Në rast emergjencash civile, pra dëborë e madhe , përmbytje rënie shkëmbinjsh, bllokim rrugësh e kështu me radhë ka shumë ekspertë që sot janë jashtë Forcave të Armatosura dhe bazuar në konceptin rezervistit, bazuar në zyrat e rezervistëve, që ne do të ngremë në çdo qendër qarku, do të mundësohet thirrja kësaj ekspertize, sigurisht kundrejt një pune vullnetare, apo pse jo, edhe një pune të paguar nga na me buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes për të mundësuar lehtësimin e punës edhe të atyre që sot janë ushtarakë aktivë. Kjo është një gjë, ana tjetër e medaljes është, unë uroj shumë dhe shpresoj fort, edhe për shkak të ndryshimit të konceptit të mbrojtjes nga individuale në kolektive, mbasi Shqipëria u bë vend anëtarë i NATO ne të mos kemi asnjëherë nevojë ti përdorim rezervistët për qëllime mbrojtjeje. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet të dimë se ku janë qytetarët shqiptarë ish-ushtarakë që kanë ekspertizë të nevojshme dhe janë akoma në moshë aktive për të qenë të gatshëm për të mbrojtur atdheun në çdo rast agresioni. Sigurisht që kjo është hipotetike, por pse janë atje vetëm mirë i bën establishmentit tonë. Gjithsesi unë besoj fortat që forcat rezerviste sot që janë një forcë aktive me ekspertize që theksoj mund të shkojë dëm shpesh herë, për shkak të daljes së tyre nga të qenit ushtarak aktiv, do ta lehtësonte shumë punën tonë sidomos kur flitet për ndërhyrje të mëdha dhe ato janë për çdo vit. Nuk është se flasim për një gjë që ndodh shumë rrallë, qoftë në raste tërmetesh, qoftë në raste përmbytjesh, qoftë në raste bllokimesh, qoftë në raste të një moti të keq. Sigurisht që kjo eksperiencë e rikthyer tashmë pranë aktivitetit tonë do të mundësoj edhe lehtësimin e bërjes shpejt të një ligji, i cili do të jetë ligj specifik eksplicit vetëm për forcat në rezerve.

0,7% ndërkohë që ka një kërkesë për 2%. Si e gjykoni duke patur parsysh se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan rritjen e kontributit. Ka mundësi që në vitin e ardhshëm financiar të rritet ky kontribut? E dyta, kryeministri bëri një deklaratë të cilën unë e gjykoj me të drejtë që rreziku rus është prezent, është prezent dhe në qoftëse Aleanca në tërë gamën e saj Bashkimi Europian, SHBA-të do të heqin vëmendjen nga Ballkani rreziku rus është prezent. Rezonon kjo deklaratë në gjendjen e Forcave te Armatosura. Dhe e treta, pati disa veprime të nxituara jo të mirëmenduara të një lloj nevrikllëku në deklarimet e ministrit të Mbrojtjes të Greqisë dhe ju debatuat me të. Si është situata tani? Bile ata afruan edhe trupa në kufi po mua m'u dukën më shumë si lodra se sa si veprime të mirëfillta ushtarake, megjithatë ju e dini më mirë.

Gjithsesi ato quhen lodra ushtarake, faleminderit kryetar. Atëherë po e filloj nga pyetja juaj e parë, me lejoni të kthej në vëmendjen tuaj dhe atë të publikut atë çka kryetarët e shteteve kanë firmosur në fund të Samitit të Uellsit, detyrimi dhe angazhimi i vendeve në NATO është 2 %, në raport me prodhimin e brendshëm bruto, i shpenzimeve të mbrojtjes për çdo vend anëtar të NATO duhet të ceket, duhet të mbërrihet, 10 vjet nga momenti i firmosjes në Uells; kjo është njëra nga pikat. Pika tjetër e kësaj marrëveshjeje të përbashkët është, se duhet të stopohet rënia e buxheteve, kjo ishte për të gjitha vendet, sepse shumë buxhete e kishin reduktuar maksimalisht. Dhe e treta ishte që për të arritur këtë 2% normalisht në kushte normale duhet që të rritet 0.2%, të rritet për çdo vit me qëllim që pas 10 vjetësh të arrihet 2%. Sot që flasim në 28 vende anëtare të NATOS vetëm 4 vende e kanë të arritur këtë synim, këtë target dhe të gjitha të tjerat janë nën këtë target. E dyta Shqipëria ndodhet diku në mes të vendeve, ka vende të tjera pothuajse gjysma e vendeve të tjera të NATOS janë nën nivelin e përqindjes ndaj GDP-së së Shqipërisë. Kjo në fakt nuk është se ne na nderon, sepse mundet që fare mirë të kishim të njëjtin ritëm rritjeje, por t’ju them të drejtën llogaritjet bëhen duke përfshirë edhe buxhetin e pensioneve të parakohshme të ish-ushtarakëve, sepse të tillë e llogarisin edhe vendet e tjera dhe, në këto raporte, Shqipëria mbërrin, duke futur edhe këtë fond pensionesh, mbërin në 1,2% në raport me GDP, që është në një nivel relativisht të kënaqshëm, por absolutisht të pammjaftueshëm për të zhvilluar gjithë aktivitetin e saj dhe për të plotësuar të gjitha angazhimet. Unë e kam theksuar edhe herë tjetër, kemi qenë këtu bashkarish kur kemi diskutuar buxhetin, si në fillim ashtu edhe në fund të viteve financiare dhe sigurisht që kam mbështetur dhe vazhdoj të mbështes idenë që përdorimi me efikasitet dhe me efiçencë i parave është shumë domethënës. Sepse ne kemi mbërritur që me para më pak të kemi një prezencë kaq të zgjeruar në të gjitha misionet ushtarake NATO dhe jo vetëm, duke përmbushur detyrimet tona kushtetuese dhe detyrimet tona si aleatë të Aleancës. Por padyshim që kjo nuk mjafton. Fakti që disa fonde do të rialokohen në muajin mars, na vë në një pozicion më komod, më të mirë dhe besoj që, kështu kemi përmbushur angazhimet tona, por njëkohësisht kemi përmbushur dhe pritshmëritë, sidomos ashtu siç dhe ju me të drejtë e thatë, të partnerit tonë strategjik SHBA, të cilët insistuan edhe në ministerialin e fundit, pra kanë qenë në një zë dhe një mënyrë të të kërkuarit qoftë përfaqësuesit e administratës së presidentit Trump, qoftë ata të administratës së mëparshme të presidentit Obama, që të gjitha vendet duhet të angazhohen për të kapur sa më shpejt që të jetë e mundur 2% në raport me GDB. Kjo për një fakt apo për disa fakte të mirëqena dhe të bëra publike sot në opinionin mbarëbotëror, qoftë rreziqet që vijnë nga Lindja qoftë rreziqet që vijnë nga Jugu i Aleancës. Meqë jemi tek Lindja unë besoj që fakti që misioni KFOR, që është misioni më jetëgjatë NATO vazhdon të mbetet atje ku është dhe nuk është vënë asnjëherë në diskutim mbyllja e këtij misioni, largimi i trupave nga Kosova apo zvogëlimi i numrit siç ka ndodhur në rastin e misioneve në Afganistan, misioni ISAF u reduktua në misionin RSM me përgjysmimin apo dhe më shumë se përgjysmimin e trupave prezente atje, kjo nuk ka ndodhur dhe nuk është vënë asnjëherë në diskutim në rastin e misionit KFOR. Kjo do të thotë që vëmëndja e Aleancës ndaj Ballkanit dhe akoma më tepër ndaj Ballkanit Perëndimor është gjithmonë e njëjtë, alerti është gjithmonë aty, ndaj ne jemi shumë komodë me këtë gjë, por kjo nuk do të thotë që duhet ta mbështesim të gjithën mbi prezencën e NATO në rajon. Fakti që ne si vend që kërkojmë të futemi sa më shpejt që të jetë e mundur në BE si vend në NATO, si vend që kërkojmë të jetojmë në paqe dhe harmoni me fqinjët e tregojmë këtë çdo ditë me politikën tonë të jashtme, me politikat tona të mbrojtjes apo me deklarat e përfaqësuesve më të lartë politikë, nuk do të thotë që nuk duhet të jemi në alert ndaj çdo gjëje që fqinjët tanë bëjnë.
Shpeshherë fqinjët tanë, dhe këtu vijmë tek përgjigja e pyetjes suaj të tretë, hedhin parulla edhe për konsum të brendshëm politik. Kështu që ne duhet përgjithësisht të ndajmë cilat janë për konsum të brendshëm dhe cilat janë parullat apo deklaratat që cënojnë sadopak sovranitetin dhe dinjitetin e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Besoj që në momentin që dikush, apo publiku apo nëpërmjet mediave dëgjohen deklarata apo dilet në publik i veshur në një mënyrë kur duhet të vishesh në një mënyrë tjetër, nuk e ka penguar Shqipërinë që të jetë pjesë e një misioni që ruan brigjet e partnerëve tanë, aleatëve tanë turq dhe greke në detin Egje. Pra ajo çka ne eksportojmë dhe kjo është shumë e rëndësishme, është prezenca nëpër misione që flasin për më shumë siguri të kufijve të tyre, flasin për më shumë prezencë ushtarake tonën në kufijtë e tyre, në ndihmë jo vetëm të refugjatëve që prodhon lufta në Lindjen e Mesme, por edhe në ndihmë të popullsisë vendase, qoftë të popullsisë turke që laget nga ujërat e detit Egje, qoftë popullsisë greke. Ky është përgjigja që ne japim, ky është misioni ynë.

Raportimi juaj lidhet edhe më një fakt tjetër që Komisioni Parlamentar i Sigurisë në kuadrin e veprimtarisë kontrolluese, monitoruese, realizon këtë veprimtari. Është e nevojshme që të rritet veprimtaria kontrolluese e Komisionit me arsyen dhe me dëshirën për të ndihmuar. Dhe unë edhe një herë në emër të Komisionit shpreh gatishmërinë që të jemi sa më afër veprimtarisë tuaj, duke u angazhuar jo vetëm në fushën e hartimit të ligjeve, por edhe të kontrollit të zbatimit të tyre. Rutina e punës sjell, siç ka ndodhur që nja 3 akte nuk kanë dalë akoma. Do të sugjeroja zonja ministre që t'i merrni në evidencë. Drejtori juridik, këshilltarët tanë që brenda një periudhe të shkurtër të evidentohet kjo problematikë dhe të plotësohen edhe këto tre akte nënligjore. Jo se ka ndonjë pengesë, por se duhet të jemi korrekt me faktin që ligjet i bëjmë që t'i zbatojmë. Ju përgëzoj edhe një herë dhe ju faleminderit juve, zëvendësshefit të Shtabit që është prezent dhe përfaqësuesit ligjor në ministri.

Unë ju falënderoj për mbështetjen edhe një herë dhe meqë më jepet rasti, nuk besoj që kjo është interesante për mediat, por do të kisha dashur shumë që publikisht ti uroja ditëlindjen sot deputetit Xhemal Qefalia dhe ta faleënderoj për gjithë mbështetjen e dhënë.
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA Shtator - Nëntor 2022 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Momente kulmore nga stërvitja "Defender Europe 21" të publikuara nga Ambasada e SHBA në Tiranë Korrik 2021 Gjatë muajve maj dhe qershor, Shqipëria mikpriti aspekte të rëndësishme të "Defender Europe 21", stërvitja vjetore shumëkombëshe e përbashkët...
Fillon stërvitja “Defender Europe 21“ Maj 2021 Nga Durrësi fillon stërvitja “Defender Europe 21“, me pjesëmarrjen e rreth 28 mijë trupave shumëkombëshe...
Festat në FA, fëmijët e ushtarakëve sjellin surprizë një “Musical” Dhjetor 2020 Pandemia nuk i ka ndalur fëmijët e ushtarakëve të presin bukur festat e fundvitit. Ashtu siç është tashmë traditë edhe këtë vit ata kanë sjellë një koncert surprizë për bashkëmoshatarët e tyre.
Pavarësisht kufizimeve të pandemisë operacionaliteti i FA vazhdon... Dhjetor 2020 Kapacitetet dhe operacionaliteti i Forcave të Armatosura janë prioritet, pavarësisht kufizimeve të pandemisë...
Gëzuar Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë Nëntor 2020 108 vite pas shpalljes së pavarësisë, flamuri ynë valëvitet në çdo cep të botës përmes heronjve tanë nën uniformë, të cilët qëndrojnë krenarë krah përfaqësuesve të vendeve aleate, në çdo mision të NATO, BE & OKB.
Emergjencat Civile dhe FA më të mirëpajisura dhe më dinjitoze në përballimin e fatkeqësive natyrore Nëntor 2020 Reformimi i emergjencave civile nisi me ligjin e ri “Për Mbrojtjen Civile” dhe krijimin i Agjencisë Kombëtare që do të...
Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit midis AKMC dhe TIA 15 Tetor 2020 Sot, më datë 15 tetor 2020, në mjediset e Tirana International Airport (TIA) u organizua takimi për nënshkrimin,...
Dita Ndërkombëtare për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë Tetor 2020 Agjensia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) ka organizuar në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Kombëtar, prefekturat,...
Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura Tetor 2020 Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura po merr formë ditë pas dite...
Programi bachelor i studimeve në fushën e Shkencës Ushtarake, Akademia e FA Shtator 2020 Në tetor 2020 hapet programi bachelor në Akademinë e FA. Ky është edhe momenti kur akademia do të rifitojë me të drejta...
MM dhe FA ditë pas dite pranë qytetarëve në përballimn e vështirësive të krijuara nga COVID - 19 Qershor 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura ditë pas dite kanë qenë pranë qytetarëve gjatë gjithë periudhës së lockdown...
Dekorata nga NATO dhe Afghanistani për ushtarakët e Forcave të Armatosura Qershor 2020 MONS, Belgjikë - zëvendësshef i Shtabit për Operacionet në SHAPE (Supreme Headquarters Allied Poëers Europe), gjeneralmajor Barre Seguin i dorëzoi...
Si të mbrohemi nga COVID -19? Mars 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19...
Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
Direktiva e Mbrojtjes 2022Janar 2022 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 4 (2022) Gusht 2022Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 29 korrik 2022Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Gusht 2022
Ma En Pr Sh Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4