Të ndryshme

Vendim Nr. 226, datë 9.4.2012 "Për rishpërndarje në numrin e punonjësve dhe të fondeve buxhetore, miratuar për vitin 2012, nga Shërbimi Informativ i Shtetit te Ministria e Mbrojtjes"

Vendim nr.879, dt.3.11.2010, "Për një shtesë në vendimin nr.138, dt. 14.3.2007 të Këshillit të Ministrave për procedurën e trajtimit të armëve, teknikës dhe pajisjeve të Forcave të Armatosura, të hequra nga armatimi dhe përdorimi".

Akt normativ nr.5, dt.10.11.2010,“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10 142, dt.15.5.2009 për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të Punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë".

Vendim nr.634, dt.23.7.2010, “Për kalimin në përdorim të ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit e Ansamblit Popullor, të objektit nr.19 godina e sinoptikës së vjetër, pjesë e pronës nr.109, "Ish-Uzina e Artilerisë" në Brarë, Tiranë, në administrim të Ministrisë së Mbrojtjes”.

Vendim nr.589, dt.29.7.2010, “Për disa ndryshime në vendimin nr.828, dt.30.12.1998 të Këshillit të Ministrave për shitjen e mjeteve dhe të teknikës luftarake të ushtrisë, të dala jashtë përdorimit, në formën e skrapeve”, të ndryshuar.

Vendim nr.542, dt.7.7.2010, “Për transferimin e sipërfaqes 116 m2, nga trualli funksional i pronës nr.1047 "Qendër Mobilizimi", Berat, në pronësi të bashkisë Berat dhe për një ndryshim në vendimin nr.515, dt.18.7.2003 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme, shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes", të ndryshuar.

Vendim nr.151, dt.3.3.2010, “Për një shtesë në vendimin nr.828, dt.30.12.1998 të Këshillit të Ministrave për shitjen e mjeteve dhe të teknikës luftarake të ushtrisë, të dala jashtë përdorimit, në formën e skrapeve”, të ndryshuar.

Ligji nr.10 293, dt.1.7.2010, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10 017, dt.13.11.2008 “Për përcaktimin e poligoneve të asgjësimit të municioneve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”.

Ligji nr.10 291, dt.24.6.2010, “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr.8290, dt.24.2.1998 për përdorimin e armëve të zjarrit”.

Ligji nr.9515, dt.18.4.2006, “Për zbatimin e konventës,për ndalimin e përdorimit, të magazinimit, të prodhimit dhe të transferimit të minave kundër personit (MKP) dhe për shkatërrimin e tyre”.

Ligji nr.9617, dt.16.10.2006, “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga ministria e Mbrojtjes dhe qeverisë së Republikës së Italisë, të përfaqësuar nga ministria e Punëve të Jashtme, për realizimin e programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”.

Ligji nr.9622, dt.16.10.2006, “Për ratifikimin e marrëveshjes ushtarake grant ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë”.

Ligji nr.9757, dt.21.6.2007, “Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komandës Supreme të Forcave të Aleancës në Europë (SHAPE) për sigurimin e mbështetjes së shtetit pritës, për realizimin e stërvitjeve të bashkëpunimit LONGBOW dhe LANCER, 2007".

Ligji nr.10 017, dt.13.11.2008, “Për përcaktimin e poligoneve për asgjësimin e municioneve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”.

Ligji nr.10074, dt.12.2.2009, “Për ratifikimin e marrëveshjes ushtarake të grantit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë”.

Vendim nr.17, dt.13.1.2006, “Për miratimin e afateve të përdorimit të armëve, të teknikës e të pajisjeve të Forcave të Armatosura dhe të rregullave për trajtimin e tyre pas heqjes nga armatimi dhe përdorimi”.

Vendim nr.71, dt.4.2.2005, “Për rritjen e masës së trajtimit të veçantë të punonjësve, që kanë punuar në disa ndërmarrje të industrisë ushtarake, dhe të pilotëve fluturues, në pension”.

Vendim nr.77, dt.4.2.2005, “Për disa ndryshime në vendimin nr.766, dt. 8.12.1998 të Këshillit të Ministrave për pagesën e punonjësve të disa linjave teknologjike ushtarake të rëndësisë së veçantë”, të ndryshuar.

Vendim nr.134, dt.18.2.2005, “Për ngritjen e sekretariatit të komitetit koordinues të Ministerialit të Mbrojtjes së Europës Juglindore (SEDM-CC) dhe të komitetit drejtues politiko-ushtrak/forcës paqeruajtëse shumëkombëshe të Europës Juglindore (PMSC/MPFSEE) në Shqipëri”.

Vendim nr.138, dt.14.3.2007, “Për procedurën e trajtimit të armëve, teknikës dhe pajisjeve të Forcave të Armatosura, të hequra nga armatimi dhe përdorimi”.

Vendim nr.178, dt.31.3.2005, “Për trajtimin e punonjësve civilë, që dalin të papunë nga reforma në shtëpinë e pushimit të ushtarakëve, në Durrës”.\

Vendim nr.254, dt.7.4.2005, “Për njohjen e ushtarakëve të Forcave të Armatosura si periudhë sigurimi, të periudhës së trajtimit financiar, sipas vendimit nr.225, dt.29.5.1992 të Këshillit të Ministrave për trajtimin financiar të ushtarakëve, që dalin në lirim nga zbatimi i reformës në strukturat e Forcave të Armatosura”.

Vendim nr.342, dt.8.4.2009, “Për kontributin e qeverisë shqiptare për ringritjen e kapaciteteve të Forcave të Armatosura të Irakut”.

Vendim nr.559, dt.22.8.2007, “Për bashkimin e disa instituteve të Akademisë së Shkencave, organizimin e tyre në Qendrën e Studimeve Albanologjike, si dhe funksionimin e kësaj qendre në periudhën kalimtare”.

Vendim nr.638, dt.7.5.2008, “Për miratimin, në parim të marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në operacionin ushtarak, të Bashkimit Europian, për menaxhimin e krizave, në Republikën e Çadit dhe Republikën e Afrikës Qendrore (operacioni EUFOR Çad/RCA)”.

Vendim nr.662, dt.4.10.2006, “Për heqjen nga armatimi e përdorimi i një pjese të mjeteve luftarake të aviacionit të Forcave të Armatosura, si dhe për asgjësimin ose çmontimin e shitjen e tyre”.

Vendim nr.714, dt.21.5.2008, “Për sigurimin e jetës së ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të dërguara me misione ushtarake jashtë vendit”.

Vendim nr.1596, dt.26.11.2008, “Për kryerje pagesash, në formë kontributi, në fondin e përbashkët të NATO”.

Ligji nr.10 341, dt. 28.10.2010, "Për standardizimin ushtarak në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë"

Ligji nr.10 435, dt. 23.6.2011, "Për shërbimin e kërkim-shpëtimit në Republikën e Shqipërisë"

Ligji nr.10 291, datë 24.6.2010, ‘’Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 8290, datë 24.2.1998 për përdorimin e armëve të zjarrit".

Ligji nr.10 293, datë 1.7.2010, ‘’Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 017, datë 13.11.2008 për përcaktimin e poligoneve të asgjësimit të municioneve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë".




Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 25 shtator - 07 dhjetor 2023 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Momente kulmore nga stërvitja "Defender Europe 21" të publikuara nga Ambasada e SHBA në Tiranë Korrik 2021 Gjatë muajve maj dhe qershor, Shqipëria mikpriti aspekte të rëndësishme të "Defender Europe 21", stërvitja vjetore shumëkombëshe e përbashkët...
Fillon stërvitja “Defender Europe 21“ Maj 2021 Nga Durrësi fillon stërvitja “Defender Europe 21“, me pjesëmarrjen e rreth 28 mijë trupave shumëkombëshe...
Festat në FA, fëmijët e ushtarakëve sjellin surprizë një “Musical” Dhjetor 2020 Pandemia nuk i ka ndalur fëmijët e ushtarakëve të presin bukur festat e fundvitit. Ashtu siç është tashmë traditë edhe këtë vit ata kanë sjellë një koncert surprizë për bashkëmoshatarët e tyre.
Pavarësisht kufizimeve të pandemisë operacionaliteti i FA vazhdon... Dhjetor 2020 Kapacitetet dhe operacionaliteti i Forcave të Armatosura janë prioritet, pavarësisht kufizimeve të pandemisë...
Gëzuar Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë Nëntor 2020 108 vite pas shpalljes së pavarësisë, flamuri ynë valëvitet në çdo cep të botës përmes heronjve tanë nën uniformë, të cilët qëndrojnë krenarë krah përfaqësuesve të vendeve aleate, në çdo mision të NATO, BE & OKB.
Emergjencat Civile dhe FA më të mirëpajisura dhe më dinjitoze në përballimin e fatkeqësive natyrore Nëntor 2020 Reformimi i emergjencave civile nisi me ligjin e ri “Për Mbrojtjen Civile” dhe krijimin i Agjencisë Kombëtare që do të...
Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit midis AKMC dhe TIA 15 Tetor 2020 Sot, më datë 15 tetor 2020, në mjediset e Tirana International Airport (TIA) u organizua takimi për nënshkrimin,...
Dita Ndërkombëtare për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë Tetor 2020 Agjensia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) ka organizuar në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Kombëtar, prefekturat,...
Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura Tetor 2020 Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura po merr formë ditë pas dite...
Programi bachelor i studimeve në fushën e Shkencës Ushtarake, Akademia e FA Shtator 2020 Në tetor 2020 hapet programi bachelor në Akademinë e FA. Ky është edhe momenti kur akademia do të rifitojë me të drejta...
MM dhe FA ditë pas dite pranë qytetarëve në përballimn e vështirësive të krijuara nga COVID - 19 Qershor 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura ditë pas dite kanë qenë pranë qytetarëve gjatë gjithë periudhës së lockdown...
Dekorata nga NATO dhe Afghanistani për ushtarakët e Forcave të Armatosura Qershor 2020 MONS, Belgjikë - zëvendësshef i Shtabit për Operacionet në SHAPE (Supreme Headquarters Allied Poëers Europe), gjeneralmajor Barre Seguin i dorëzoi...
Si të mbrohemi nga COVID -19? Mars 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19...
Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
Direktiva e Mbrojtjes 2023Janar 2023 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 05 (2023) Shtator 2023Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 22 shtator 2023Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...






Arkivi Lajmeve
Shtator 2023
Ma En Pr Sh Di
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1