Të ndryshme

Vendim Nr. 226, datë 9.4.2012 "Për rishpërndarje në numrin e punonjësve dhe të fondeve buxhetore, miratuar për vitin 2012, nga Shërbimi Informativ i Shtetit te Ministria e Mbrojtjes"

Vendim nr.879, dt.3.11.2010, "Për një shtesë në vendimin nr.138, dt. 14.3.2007 të Këshillit të Ministrave për procedurën e trajtimit të armëve, teknikës dhe pajisjeve të Forcave të Armatosura, të hequra nga armatimi dhe përdorimi".

Akt normativ nr.5, dt.10.11.2010,“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10 142, dt.15.5.2009 për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të Punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë".

Vendim nr.634, dt.23.7.2010, “Për kalimin në përdorim të ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit e Ansamblit Popullor, të objektit nr.19 godina e sinoptikës së vjetër, pjesë e pronës nr.109, "Ish-Uzina e Artilerisë" në Brarë, Tiranë, në administrim të Ministrisë së Mbrojtjes”.

Vendim nr.589, dt.29.7.2010, “Për disa ndryshime në vendimin nr.828, dt.30.12.1998 të Këshillit të Ministrave për shitjen e mjeteve dhe të teknikës luftarake të ushtrisë, të dala jashtë përdorimit, në formën e skrapeve”, të ndryshuar.

Vendim nr.542, dt.7.7.2010, “Për transferimin e sipërfaqes 116 m2, nga trualli funksional i pronës nr.1047 "Qendër Mobilizimi", Berat, në pronësi të bashkisë Berat dhe për një ndryshim në vendimin nr.515, dt.18.7.2003 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme, shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes", të ndryshuar.

Vendim nr.151, dt.3.3.2010, “Për një shtesë në vendimin nr.828, dt.30.12.1998 të Këshillit të Ministrave për shitjen e mjeteve dhe të teknikës luftarake të ushtrisë, të dala jashtë përdorimit, në formën e skrapeve”, të ndryshuar.

Ligji nr.10 293, dt.1.7.2010, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10 017, dt.13.11.2008 “Për përcaktimin e poligoneve të asgjësimit të municioneve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”.

Ligji nr.10 291, dt.24.6.2010, “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr.8290, dt.24.2.1998 për përdorimin e armëve të zjarrit”.

Ligji nr.9515, dt.18.4.2006, “Për zbatimin e konventës,për ndalimin e përdorimit, të magazinimit, të prodhimit dhe të transferimit të minave kundër personit (MKP) dhe për shkatërrimin e tyre”.

Ligji nr.9617, dt.16.10.2006, “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga ministria e Mbrojtjes dhe qeverisë së Republikës së Italisë, të përfaqësuar nga ministria e Punëve të Jashtme, për realizimin e programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”.

Ligji nr.9622, dt.16.10.2006, “Për ratifikimin e marrëveshjes ushtarake grant ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë”.

Ligji nr.9757, dt.21.6.2007, “Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komandës Supreme të Forcave të Aleancës në Europë (SHAPE) për sigurimin e mbështetjes së shtetit pritës, për realizimin e stërvitjeve të bashkëpunimit LONGBOW dhe LANCER, 2007".

Ligji nr.10 017, dt.13.11.2008, “Për përcaktimin e poligoneve për asgjësimin e municioneve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”.

Ligji nr.10074, dt.12.2.2009, “Për ratifikimin e marrëveshjes ushtarake të grantit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë”.

Vendim nr.17, dt.13.1.2006, “Për miratimin e afateve të përdorimit të armëve, të teknikës e të pajisjeve të Forcave të Armatosura dhe të rregullave për trajtimin e tyre pas heqjes nga armatimi dhe përdorimi”.

Vendim nr.71, dt.4.2.2005, “Për rritjen e masës së trajtimit të veçantë të punonjësve, që kanë punuar në disa ndërmarrje të industrisë ushtarake, dhe të pilotëve fluturues, në pension”.

Vendim nr.77, dt.4.2.2005, “Për disa ndryshime në vendimin nr.766, dt. 8.12.1998 të Këshillit të Ministrave për pagesën e punonjësve të disa linjave teknologjike ushtarake të rëndësisë së veçantë”, të ndryshuar.

Vendim nr.134, dt.18.2.2005, “Për ngritjen e sekretariatit të komitetit koordinues të Ministerialit të Mbrojtjes së Europës Juglindore (SEDM-CC) dhe të komitetit drejtues politiko-ushtrak/forcës paqeruajtëse shumëkombëshe të Europës Juglindore (PMSC/MPFSEE) në Shqipëri”.

Vendim nr.138, dt.14.3.2007, “Për procedurën e trajtimit të armëve, teknikës dhe pajisjeve të Forcave të Armatosura, të hequra nga armatimi dhe përdorimi”.

Vendim nr.178, dt.31.3.2005, “Për trajtimin e punonjësve civilë, që dalin të papunë nga reforma në shtëpinë e pushimit të ushtarakëve, në Durrës”.\

Vendim nr.254, dt.7.4.2005, “Për njohjen e ushtarakëve të Forcave të Armatosura si periudhë sigurimi, të periudhës së trajtimit financiar, sipas vendimit nr.225, dt.29.5.1992 të Këshillit të Ministrave për trajtimin financiar të ushtarakëve, që dalin në lirim nga zbatimi i reformës në strukturat e Forcave të Armatosura”.

Vendim nr.342, dt.8.4.2009, “Për kontributin e qeverisë shqiptare për ringritjen e kapaciteteve të Forcave të Armatosura të Irakut”.

Vendim nr.559, dt.22.8.2007, “Për bashkimin e disa instituteve të Akademisë së Shkencave, organizimin e tyre në Qendrën e Studimeve Albanologjike, si dhe funksionimin e kësaj qendre në periudhën kalimtare”.

Vendim nr.638, dt.7.5.2008, “Për miratimin, në parim të marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në operacionin ushtarak, të Bashkimit Europian, për menaxhimin e krizave, në Republikën e Çadit dhe Republikën e Afrikës Qendrore (operacioni EUFOR Çad/RCA)”.

Vendim nr.662, dt.4.10.2006, “Për heqjen nga armatimi e përdorimi i një pjese të mjeteve luftarake të aviacionit të Forcave të Armatosura, si dhe për asgjësimin ose çmontimin e shitjen e tyre”.

Vendim nr.714, dt.21.5.2008, “Për sigurimin e jetës së ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të dërguara me misione ushtarake jashtë vendit”.

Vendim nr.1596, dt.26.11.2008, “Për kryerje pagesash, në formë kontributi, në fondin e përbashkët të NATO”.

Ligji nr.10 341, dt. 28.10.2010, "Për standardizimin ushtarak në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë"

Ligji nr.10 435, dt. 23.6.2011, "Për shërbimin e kërkim-shpëtimit në Republikën e Shqipërisë"

Ligji nr.10 291, datë 24.6.2010, ‘’Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 8290, datë 24.2.1998 për përdorimin e armëve të zjarrit".

Ligji nr.10 293, datë 1.7.2010, ‘’Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 017, datë 13.11.2008 për përcaktimin e poligoneve të asgjësimit të municioneve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë".
MM dhe FA ditë pas dite pranë qytetarëve në përballimn e vështirësive të krijuara nga COVID - 19 Qershor 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura ditë pas dite kanë qenë pranë qytetarëve gjatë gjithë...
Dekorata nga NATO dhe Afghanistani për ushtarakët e Forcave të Armatosura Qershor 2020 MONS, Belgjikë - zëvendësshef i Shtabit për Operacionet në SHAPE (Supreme Headquarters Allied Poëers Europe), gjeneralmajor...
Si të mbrohemi nga COVID -19? Mars 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19...
Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
68 vjet Arma e Aviacionit 24 prill 2019Hapi i parë për të krijuar një Aviacion Ushtarak në Shqipëri, u hodh në 1914, kur qeveria shqiptare porositi blerjen e...
Shqipëria 10 vite në NATO Mars 2019Viti 2019 përkon me 10 - Vjetorin e Anëtarësimit të vendit tonë në NATO, më 1 Prill 2009...
Ditari Javor 2019Ditari, të rejat kryesore të javës...
Ministeriali i Mbrojtjes, Bruksel 26 - 27 qershor 26 - 27 qershor 2019Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka mori pjesë në Ministerialin e Zëvendësministri i Mbrojtjes Petro Koçi mori pjesë në punimet e Ministerialit të Mbrojtjes të NATO që u zhvillua në Bruksel,...
Ministeriali i NATO, Xhaçka: 2% e PBB për FA deri në vitin 2024 4-5 tetor 2018Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka mori pjesë në Ministerialin e Mbrojtjes së vendeve anëtare të Aleancës të Atlantikut të Veriut...
Ministrja Xhaçka vizitë zyrtare në SHBA 17-18 prill 2018Washington - Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vlerësojnë Shqipërinë një aleat të denjë të NATO dhe vend lider në Ballkanin Perëndimor...
FA shpëtojnë nënën e sëmurë në Kukës27 shkurt 2018Pas 3 orë ecjeje në këmbë, Forcat Armatosura kanë arritur të transportojnë për në spitalin rajonal të Kukësit...
Ministeriali i NATO, takimi Stoltenberg - Xhaçka14 - 15 shkurt 2018Ministrja Xhaçka merr pjesë në takimin e ministrave të Mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO në Bruksel...
Fotogaleri/FA angazhim maksimal për situatën e përmbytjeveNëntor - Dhjetor 2017Angazhimi i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë për situatën e përmbytjeve.
NATO: Misioni i “Orikut” në Egje, moment i rëndësishëm për Forcat Detare shqiptare24 nëntor 2017Misionit të anijes patrulluese të forcës detare shqiptare “Oriku”, e cila ishte pjesë e operacionit të NATO-s, “Sea Guardian”, i është dedikuar një shkrim në faqen zyrtare të NATO-s...
BBC: Shqipëria rehabiliton varrezat e dëshmorëve pas dekadash të lëna në harresë15 nëntor 2017Prestigjiozja britanike BBC, i ka bërë jehonë nismës së Ministrisë së Mbrojtjes për rehabilitimin e varrezave të dëshmorëve...
Mbyllet takimi i shefave të Mbrojtjes të NATO17 shtator 2017Mbylli punimet formale Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila u zhvillua për herë të parë në vendin tonë...
Zhvillohet në Tiranë Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO16 shtator 2017Në vendin tonë ka nisur punimet Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila mbledh së bashku shefat e shtabeve të ushtrive të vendeve anëtare të Aleancës...
Intervistë me gjeneral Petr Pavel, kryetar i Komitetit Ushtarak të NATO15 shtator 2017Intervistë me gjeneral Petr Pavel dhënë për revistën "Mbrojtja"...
Zhvillohet stërvitja shqiptaro-britanike “Ushtar Eagle 17”14 shtator 2017Në kuadër të stërvitjes së përbashkët ndërmjet FA të Shqipërisë dhe FA të Mbretërisë së Bashkuar u zhvillua sot “Dita e Vizitorëve të Shquar” të stërvitjes “Ushtar Eagle 17”...
Programi qeverisës 2017-2021 për Sigurinë dhe Mbrojtjen13 shtator 2017Qeveria e re e RSH mori detyrën pas ceremonisë së betimit në Presidencë. Nga programi qeverisës 2017-2021 veçojmë pjesën që ka lidhje me Sigurinë dhe Mbrojtjen...
Kontributi i Forcave të Armatosura në infrastrukturëShtator 2017Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura gjithmonë kanë treguar përkushtim dhe angazhim maksimal në ndihmë të popullsisë civile...
Bëhuni pjesë e Forcave të Armatosuraprill 2018Qendra e Personel Rekrutimit ka filluar regjistrimin e kandidatëve për ushtarë/detarë aktivë dhe kërkon të rekrutojë 100...
Strategjia UshtarakeKorrik 2015Në themel të Strategjisë Ushtarake të Republikës së Shqipërisë është aspirata e popullit shqiptar dhe vullneti politik për të realizuar vizionin e përbashkët...
Direktiva e Mbrojtjes 2020Janar 2020 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 06 (2020) Qershor 2020Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 07 gusht 2020Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Gusht 2020
Ma En Pr Sh Di
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6