Të ndryshme

Vendim Nr. 226, datë 9.4.2012 "Për rishpërndarje në numrin e punonjësve dhe të fondeve buxhetore, miratuar për vitin 2012, nga Shërbimi Informativ i Shtetit te Ministria e Mbrojtjes"

Vendim nr.879, dt.3.11.2010, "Për një shtesë në vendimin nr.138, dt. 14.3.2007 të Këshillit të Ministrave për procedurën e trajtimit të armëve, teknikës dhe pajisjeve të Forcave të Armatosura, të hequra nga armatimi dhe përdorimi".

Akt normativ nr.5, dt.10.11.2010,“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10 142, dt.15.5.2009 për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të Punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë".

Vendim nr.634, dt.23.7.2010, “Për kalimin në përdorim të ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit e Ansamblit Popullor, të objektit nr.19 godina e sinoptikës së vjetër, pjesë e pronës nr.109, "Ish-Uzina e Artilerisë" në Brarë, Tiranë, në administrim të Ministrisë së Mbrojtjes”.

Vendim nr.589, dt.29.7.2010, “Për disa ndryshime në vendimin nr.828, dt.30.12.1998 të Këshillit të Ministrave për shitjen e mjeteve dhe të teknikës luftarake të ushtrisë, të dala jashtë përdorimit, në formën e skrapeve”, të ndryshuar.

Vendim nr.542, dt.7.7.2010, “Për transferimin e sipërfaqes 116 m2, nga trualli funksional i pronës nr.1047 "Qendër Mobilizimi", Berat, në pronësi të bashkisë Berat dhe për një ndryshim në vendimin nr.515, dt.18.7.2003 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme, shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes", të ndryshuar.

Vendim nr.151, dt.3.3.2010, “Për një shtesë në vendimin nr.828, dt.30.12.1998 të Këshillit të Ministrave për shitjen e mjeteve dhe të teknikës luftarake të ushtrisë, të dala jashtë përdorimit, në formën e skrapeve”, të ndryshuar.

Ligji nr.10 293, dt.1.7.2010, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10 017, dt.13.11.2008 “Për përcaktimin e poligoneve të asgjësimit të municioneve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”.

Ligji nr.10 291, dt.24.6.2010, “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr.8290, dt.24.2.1998 për përdorimin e armëve të zjarrit”.

Ligji nr.9515, dt.18.4.2006, “Për zbatimin e konventës,për ndalimin e përdorimit, të magazinimit, të prodhimit dhe të transferimit të minave kundër personit (MKP) dhe për shkatërrimin e tyre”.

Ligji nr.9617, dt.16.10.2006, “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga ministria e Mbrojtjes dhe qeverisë së Republikës së Italisë, të përfaqësuar nga ministria e Punëve të Jashtme, për realizimin e programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”.

Ligji nr.9622, dt.16.10.2006, “Për ratifikimin e marrëveshjes ushtarake grant ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë”.

Ligji nr.9757, dt.21.6.2007, “Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komandës Supreme të Forcave të Aleancës në Europë (SHAPE) për sigurimin e mbështetjes së shtetit pritës, për realizimin e stërvitjeve të bashkëpunimit LONGBOW dhe LANCER, 2007".

Ligji nr.10 017, dt.13.11.2008, “Për përcaktimin e poligoneve për asgjësimin e municioneve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”.

Ligji nr.10074, dt.12.2.2009, “Për ratifikimin e marrëveshjes ushtarake të grantit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë”.

Vendim nr.17, dt.13.1.2006, “Për miratimin e afateve të përdorimit të armëve, të teknikës e të pajisjeve të Forcave të Armatosura dhe të rregullave për trajtimin e tyre pas heqjes nga armatimi dhe përdorimi”.

Vendim nr.71, dt.4.2.2005, “Për rritjen e masës së trajtimit të veçantë të punonjësve, që kanë punuar në disa ndërmarrje të industrisë ushtarake, dhe të pilotëve fluturues, në pension”.

Vendim nr.77, dt.4.2.2005, “Për disa ndryshime në vendimin nr.766, dt. 8.12.1998 të Këshillit të Ministrave për pagesën e punonjësve të disa linjave teknologjike ushtarake të rëndësisë së veçantë”, të ndryshuar.

Vendim nr.134, dt.18.2.2005, “Për ngritjen e sekretariatit të komitetit koordinues të Ministerialit të Mbrojtjes së Europës Juglindore (SEDM-CC) dhe të komitetit drejtues politiko-ushtrak/forcës paqeruajtëse shumëkombëshe të Europës Juglindore (PMSC/MPFSEE) në Shqipëri”.

Vendim nr.138, dt.14.3.2007, “Për procedurën e trajtimit të armëve, teknikës dhe pajisjeve të Forcave të Armatosura, të hequra nga armatimi dhe përdorimi”.

Vendim nr.178, dt.31.3.2005, “Për trajtimin e punonjësve civilë, që dalin të papunë nga reforma në shtëpinë e pushimit të ushtarakëve, në Durrës”.\

Vendim nr.254, dt.7.4.2005, “Për njohjen e ushtarakëve të Forcave të Armatosura si periudhë sigurimi, të periudhës së trajtimit financiar, sipas vendimit nr.225, dt.29.5.1992 të Këshillit të Ministrave për trajtimin financiar të ushtarakëve, që dalin në lirim nga zbatimi i reformës në strukturat e Forcave të Armatosura”.

Vendim nr.342, dt.8.4.2009, “Për kontributin e qeverisë shqiptare për ringritjen e kapaciteteve të Forcave të Armatosura të Irakut”.

Vendim nr.559, dt.22.8.2007, “Për bashkimin e disa instituteve të Akademisë së Shkencave, organizimin e tyre në Qendrën e Studimeve Albanologjike, si dhe funksionimin e kësaj qendre në periudhën kalimtare”.

Vendim nr.638, dt.7.5.2008, “Për miratimin, në parim të marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në operacionin ushtarak, të Bashkimit Europian, për menaxhimin e krizave, në Republikën e Çadit dhe Republikën e Afrikës Qendrore (operacioni EUFOR Çad/RCA)”.

Vendim nr.662, dt.4.10.2006, “Për heqjen nga armatimi e përdorimi i një pjese të mjeteve luftarake të aviacionit të Forcave të Armatosura, si dhe për asgjësimin ose çmontimin e shitjen e tyre”.

Vendim nr.714, dt.21.5.2008, “Për sigurimin e jetës së ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të dërguara me misione ushtarake jashtë vendit”.

Vendim nr.1596, dt.26.11.2008, “Për kryerje pagesash, në formë kontributi, në fondin e përbashkët të NATO”.

Ligji nr.10 341, dt. 28.10.2010, "Për standardizimin ushtarak në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë"

Ligji nr.10 435, dt. 23.6.2011, "Për shërbimin e kërkim-shpëtimit në Republikën e Shqipërisë"

Ligji nr.10 291, datë 24.6.2010, ‘’Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 8290, datë 24.2.1998 për përdorimin e armëve të zjarrit".

Ligji nr.10 293, datë 1.7.2010, ‘’Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 017, datë 13.11.2008 për përcaktimin e poligoneve të asgjësimit të municioneve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë".
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 16 tetor 2023 - 09 janar 2024 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Vijnë në Shqipëri helikopterët e parë Black Hawk Janar 2024 Kanë mbërritur në Shqipëri dy helikopterët Black Hawk, si pjesë e parë e porosisë së bërë nga vendi ynë dhe mbështetur nga fondet e ndihmës...
Direktiva e Mbrojtjes 2024Janar 2024 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
11 vende të lira pune; Peleshi thirrje ekspertëve: Aplikoni! Janar 2024 Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka bërë thirrje për aplikime nga ekspertët e fushave të Teknologjisë së Informacionit dhe Inxhinierisë për 11 vende të reja pune në Qendrën e....
Përurohen mjediset e reja të Muzeut të Forcave të Armatosura Dhjetor 2023 Muzeu i Forcave të Armatosura do të jetë tashmë në mjediset e tij të reja në Bërzhitë. Në ceremoninë e inaugurimit të hapësirave të reja morën pjesë ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani...
Ministeriali i Mbrojtjes së Nismës SHBA-Karta e Atlantikut Nëntor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Ministeriali i Mbrojtjes i vendeve të NATO, Bruksel Tetor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Shqipëria merr sërish drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore Gusht 2023 Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi ka bërë me dije me anë të një postimi në mediat sociale që nga sot Shqipëria merr drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore (SEEBRIG)....
Përmbyllet “Defender Europe ’23” në Shqipëri Qershor 2023 Për mëse një muaj mbi 24 mijë trupa nga 26 vende NATO e partnere nëpërmjet skenarëve strategjikë e operacionale në tokë, ajër e det demonstruan fuqinë në...
Revista Mbrojtja Nr. 02 (2024) Prill 2024Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 07 qershor 2024Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Qershor 2024
Ma En Pr Sh Di
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30