Doracak shpjegues për pensionet e ushtarakëve në rezervë/lirim/pension

Për dokumentacionin që dorëzohet nga përfituesi në strukturat përgjegjëse në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në forca/brigada/reparte ushtarake në rastet e mëposhtme të përfitimit:

-  Për të përfituar pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi
-  Për të përfituar pension suplementar pleqërie
-  Për të përfituar pension suplementar invaliditeti
-  Për të përfituar pension suplementar familjar
-  Për të përfituar pension suplementar familjar, në rastet kur personat kanë humbur jetën në detyrë dhe për shkak të saj

Dokumentacioni që dorëzohet nga përfituesi në strukturat përgjegjëse në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në forca/brigada/reparte ushtarake sipas llojit të përfitimit është:

Për të përfituar pension të parakohshëm për vjetërsi  shërbimi:

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore;

-  fotokopje të letërnjoftimit elektronik të nënshkruar nga vetë personi ose certifikatë personale me fotografi;

-  vërtetim për periudhën e trajtimit me pagesë kalimtare;

-  vërtetim për kontributet suplementare të paguara, sipas muajve e viteve të lëshuar nga zyra e financës së institucionit  apo repartit ushtarak.

 Për të përfituar pension suplementar pleqërie :

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore (modular nr.01);

-  fotokopje të letërnjoftimit elektronik të nënshkruar nga vetë personi ose certifikatë personale me fotografi;

-  fotokopje të librezës së pensionit të pleqërisë;

Për të përfituar pension suplementar invaliditeti :

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore (modular nr.01);

-  fotokopje të letër njoftimit elektronik të nënshkruar nga vetë personi ose certifikatë personale me fotografi;

-  kopje ose fotokopje të noterizuar të Vendimit të Komisionit  Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë;

Për të përfituar pension suplementar familjar:

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore (modular nr.01);

-  certifikatë familjare;

-  certifikatë vdekjeje të ushtarakut;

Për të përfituar pension suplementar familjar, në rastet kur personat kanë humbur jetën në detyrë dhe për shkak të saj:

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore (modular nr.01);

-  certifikatë familjare;

-  certifikatë vdekjeje të ushtarakut;

Të gjitha kategoritë e përfituesve, të cilëve u lind e drejta për përfitime sipas ligjit Nr.10142, datë 15.5.2009, fillimisht paraqiten në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore ku kanë vendbanimin e përhershëm.

1. Në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore përfituesit do të pajisen, me 2 (dy) kopje të kërkesës format dhe me listën e dokumenteve të nevojshme për dhënien e përfitimeve. Një kopje e kërkesës, e plotësuar nga vetë përfituesi, me të gjitha të dhënat, shoqëruar me dokumentacionin e kërkuar, dorëzohet në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, ndërsa kopja tjetër e kërkesës kur aplikon për pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi, për pension suplementar mbi pensionin e plotë të pleqërisë, për pension suplementar invaliditeti, për pension suplementar familjar, e dërgon vetë personi interesuar pranë institucionit apo repartit ushtarak ku ka dalë në rezervë ose lirim, dhe në rastet e tjera dërgohet nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore me postë strukturave të ministrisë apo të institucionit nga ku përfituesi është nxjerrë në rezervë/lirim, për procedurë të mëtejshme.

2. Për ushtarakët në pension që kanë ndërprerë karrierën përpara hyrjes në fuqi të ligjit Nr. 7496, datë 3.7.1991 “Për statusin e ushtarakëve të Forcave të Armatosura” që aplikojnë për të përfituar pension suplementar, mbi pensionin e plotë të pleqërisë, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore dërgon në Ministrinë e Mbrojtjes, vetëm me postë, kopjen e dytë të kërkesës format të plotësuar dhe fotokopjen e formularit të vjetërsisë së shërbimit, nxjerrë nga dosja e pensionit, për procedurë të mëtejshme.

3. Për ushtarakun që trajtohet me pension të parakohshëm, ushtarakun që trajtohet me pension suplementar të pleqërisë, ushtarakun që trajtohet me pension suplementar invaliditeti, familjen e ushtarakut që trajtohet me pension suplementar familjar dhe kërkon në DRSSH të rillogarisë përfitimin e pensionit suplementar të fituar më përpara, DRSSH dërgon në Ministrinë e Mbrojtjes, vetëm me postë, listën emërore të përfituesve, të shoqëruar me shkrese përcjellëse, për procedurë të mëtejshme.

4. Ushtarakët në pension të trajtuar në reformë me VKM Nr. 225, datë 29.05.1992, VKM Nr.7, datë 10.01.1996 dhe ushtarakët që kanë përfituar pensionet e caktuara sipas ligjit Nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë” që kërkojnë rillogaritje në DRSSH, kërkojnë nga Ministria e Mbrojtjes dhe nga reparti ushtarak ku kanë dalë në rezervë ose lirim, vërtetimin tip për pagën referuese të periudhës së trajtimit me pagesë në reformë, sipas VKM Nr. 225, datë 29.05.1992, VKM Nr.7, datë 10.01.1996.

5. Drejtoria e Përkujdesjes Sociale (Sektori i Përkujdesjes Sociale për ushtarakët në rezervë, lirim dhe veteranët) në Drejtorinë e Përgjithshme të Burimeve Njerëzore) në MM dhe Komandat e Forcave dhe njësive janë struktura përgjegjëse që merren me përgatitjen përfundimtare të dokumentacionit të ushtarakëve përftues sipas Ligjit Nr.10142, datë 15.5.2009 “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të Punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr.793, datë 24.9.2010 në mbështetje të ligjit të mësipërm dhe dërgimin në ISSH dhe strukturat vartëse të kësaj të fundit.
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 16 tetor 2023 - 09 janar 2024 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Vijnë në Shqipëri helikopterët e parë Black Hawk Janar 2024 Kanë mbërritur në Shqipëri dy helikopterët Black Hawk, si pjesë e parë e porosisë së bërë nga vendi ynë dhe mbështetur nga fondet e ndihmës...
Direktiva e Mbrojtjes 2024Janar 2024 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
11 vende të lira pune; Peleshi thirrje ekspertëve: Aplikoni! Janar 2024 Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka bërë thirrje për aplikime nga ekspertët e fushave të Teknologjisë së Informacionit dhe Inxhinierisë për 11 vende të reja pune në Qendrën e....
Përurohen mjediset e reja të Muzeut të Forcave të Armatosura Dhjetor 2023 Muzeu i Forcave të Armatosura do të jetë tashmë në mjediset e tij të reja në Bërzhitë. Në ceremoninë e inaugurimit të hapësirave të reja morën pjesë ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani...
Ministeriali i Mbrojtjes së Nismës SHBA-Karta e Atlantikut Nëntor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Ministeriali i Mbrojtjes i vendeve të NATO, Bruksel Tetor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Shqipëria merr sërish drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore Gusht 2023 Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi ka bërë me dije me anë të një postimi në mediat sociale që nga sot Shqipëria merr drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore (SEEBRIG)....
Përmbyllet “Defender Europe ’23” në Shqipëri Qershor 2023 Për mëse një muaj mbi 24 mijë trupa nga 26 vende NATO e partnere nëpërmjet skenarëve strategjikë e operacionale në tokë, ajër e det demonstruan fuqinë në...
Revista Mbrojtja Nr. 02 (2024) Prill 2024Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 07 qershor 2024Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Qershor 2024
Ma En Pr Sh Di
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30