Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes (AISM)

Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes (AISM) është institucion i cili organizohet dhe funksionon në mënyrë të centralizuar, si strukturë në nivel drejtorie të përgjithshme në Ministrinë e Mbrojtjes, me struktura varësie në territoret ku kryejnë veprimtarinë Forcat e Armatosura, brenda dhe jashtë vendit sipas zonave të përgjegjësisë dhe zonave të interesit.

AISM është person juridik publik, në varësi të ministrit të Mbrojtjes dhe funksionon bazuar në ligjin nr. 65/2014 “Për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes”. Agjencia ka stemën dhe flamurin e vet, të cilat miratohen nga Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes dhe ka numrin kodik dhe atë luftarak, sipas përcaktimeve të autoriteteve ushtarake.

Agjencia vepron në fushën e Sigurisë së Mbrojtjes si pjesë aktive e Forcave të Armatosura, duke i mbështetur në misione në kuadër të NATO, BE dhe OKB. Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes ushtron kompetencat e saj mbi veprimtari që lidhen me kërcënime ose rreziqe që synojnë të cenojnë, ose cenojnë Forcat e Armatosura në realizimin e misionit të tyre kushtetues.

AISM është pjesë e Bordeve të Inteligjencës së NATO, si dhe e Grupeve të Punës së Inteligjencës, Kundërinteligjencës dhe Sigurisë. Ajo bashkëpunon në fusha me interes reciprok, me institucione homologe dhe partnere të inteligjencës dhe sigurisë, të huaja dhe të vendit, si dhe me institucione brenda vendit, duke lidhur marrëveshje dy ose shumëpalëshe. Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes si pjesë e Ministrisë së Mbrojtjes është vazhdimësi e Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes dhe Shërbimit Informativ Ushtarak.

Misioni

Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes mbështet autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura dhe Forcat e Armatosura me inteligjencë në fushën e Zbulimit, Kundërzbulimit dhe Sigurisë, në përmbushje të misionit të tyre kushtetues.

Parimet e veprimtarisë

AISM organizohet dhe funksionon në bazë të këtyre parimeve:

a) ligjshmëria;
b) objektiviteti dhe paanësia;
c) respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut;
ç) asnjanësia politike;
d) menaxhimi dhe kontrolli i centralizuar;
dh) bashkëveprimi ndërinstitucional;
e) ruajtja e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, formave dhe metodave të punës;
ë) kontrolli dhe mbikëqyrja e veprimtarisë së saj;

Detyrat

a) përpunon kërkesat strategjike vjetore për inteligjencë;

b) paraqet, nëpërmjet ministrit të Mbrojtjes, produkt inteligjence gjithëburimshe, të nivelit strategjik, për autoritetet e komandimit të Forcave të Armatosura, në përputhje me parimin “nevojë për njohje”;

c) paraqet, nëpërmjet drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes produkt inteligjence gjithëburimshe të nivelit operacional, për autoritetet e tjera të drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura, në përputhje me parimin “nevojë për njohje”;

ç) grumbullon, përpunon, vlerëson, analizon dhe shpërndan të dhëna e informacione si dhe paraqet produkt inteligjence gjithëburimshe për Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura, lidhur me sisteme mbrojtjeje, grupe e organizata me kapacitete kërcënuese të vendeve të huaja, aktivitete të subjekteve, të cilat mund të kërcënojnë ose të rrezikojnë veprimtarinë e Forcave të Armatosura;

d) merr pjesë në procedurat për pajisjen me “certifikatë sigurie” të personelit ushtarak dhe civil të Ministrisë së Mbrojtjes, të Forcave të Armatosura dhe “certifikatë sigurie industriale” të subjekteve që kërkojnë të hyjnë në marrëdhënie me to;

dh) grumbullon, përpunon, vlerëson, analizon, shpërndan të dhëna e informacione dhe paraqet produkt inteligjence gjithëburimshe për Ministrinë e Mbrojtjes, lidhur me kërcënime të natyrës së terrorizmit, ekstremizmit, spiunazhit, sabotazhit, diversionit, subversionit, armëve të shkatërrimit në masë, kërcënimeve kibernetike e krimit të organizuar ndaj kapaciteteve mbrojtëse të vendit;

e) prodhon produkt inteligjence dhe shpërndan të dhëna në interes të operacioneve të Forcave të Armatosura dhe misioneve jashtë vendit, ku janë përfshirë kontingjentet dhe misionet ushtarake shqiptare;

ë) paraqet produkt inteligjence për gjendjen e sigurisë në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në Forcat e Armatosura;

f) shkëmben produkt inteligjence, bashkëpunon dhe kryen operacione të përbashkëta me struktura të inteligjencës së NATO dhe BE, me shërbime dhe me agjenci të inteligjencës së vendeve anëtare të NATO e të BE dhe agjencitë partnere në interes të mbrojtjes kolektive;

g) garanton sigurinë e veprimtarisë së vet, të personelit, të informacionit, infrastrukturës dhe të sistemeve të komunikimit, shkëmbimit, transmetimit të informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror” ose të NATO;

gj) kontribuon me personel, inteligjencë dhe qendra inteligjence në përmbushje të detyrimeve që rrjedhin nga anëtarësimi në NATO, BE, OKB dhe në çdo organizëm tjetër ndërkombëtar ku shteti shqiptar është, ose synon të bëhet palë;

h) organizon dhe kryen arsimim dhe trajnim profesional për punonjësit e strukturave të inteligjencës ushtarake, në kuadër të sistemit arsimor të Ministrisë së Mbrojtjes, të NATO dhe në kuadër të bashkëpunimit me shërbimet homologe dhe partnere;

i) kryen detyra të tjera brenda misionit të saj, të përcaktuara në rregulloren e funksionimit të kësaj Agjencie.

Pika e Kontaktit:
E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel, Fax: +355 42 224 239
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 16 tetor 2023 - 09 janar 2024 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Vijnë në Shqipëri helikopterët e parë Black Hawk Janar 2024 Kanë mbërritur në Shqipëri dy helikopterët Black Hawk, si pjesë e parë e porosisë së bërë nga vendi ynë dhe mbështetur nga fondet e ndihmës...
Direktiva e Mbrojtjes 2024Janar 2024 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
11 vende të lira pune; Peleshi thirrje ekspertëve: Aplikoni! Janar 2024 Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka bërë thirrje për aplikime nga ekspertët e fushave të Teknologjisë së Informacionit dhe Inxhinierisë për 11 vende të reja pune në Qendrën e....
Përurohen mjediset e reja të Muzeut të Forcave të Armatosura Dhjetor 2023 Muzeu i Forcave të Armatosura do të jetë tashmë në mjediset e tij të reja në Bërzhitë. Në ceremoninë e inaugurimit të hapësirave të reja morën pjesë ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani...
Ministeriali i Mbrojtjes së Nismës SHBA-Karta e Atlantikut Nëntor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Ministeriali i Mbrojtjes i vendeve të NATO, Bruksel Tetor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Shqipëria merr sërish drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore Gusht 2023 Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi ka bërë me dije me anë të një postimi në mediat sociale që nga sot Shqipëria merr drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore (SEEBRIG)....
Përmbyllet “Defender Europe ’23” në Shqipëri Qershor 2023 Për mëse një muaj mbi 24 mijë trupa nga 26 vende NATO e partnere nëpërmjet skenarëve strategjikë e operacionale në tokë, ajër e det demonstruan fuqinë në...
Revista Mbrojtja Nr. 02 (2024) Prill 2024Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 07 qershor 2024Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Qershor 2024
Ma En Pr Sh Di
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30