Marrëveshje ndërkombëtare

Marrëveshje të firmosura për vitin 2023

Marrëveshje të firmosura nga DIKM për vitin 2022

Memorandum i Mirëkuptimit midis Departamentit të Mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të përfaqësuar nga Komanda Qendrore e SHBA dhe Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Shqipërisë në lidhje me caktimin e oficerëve të ndërlidhjes në Komandën Qendrore të SHBA (CENTCOM).

Memorandum i Mirëkuptimit (MoU) midis Departamentit të Mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shteteve anëtare dhe SHAPE lidhur me vendndodhjen, operacionet, financimin, fondet, administrimin dhe suportin për strukturën e re të Komandës së Forcës së Bashkuar (Joint Force Command Norfolk, (JFCNF) SHBA.


Ligje në kuadrin e Marrëveshjeve Ndërkombëtare

Ligji nr. 131/2020 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes për mbështetje teknike ndërmjet Këshillit të Ministrave të RSH dhe Agjencisë së Mbështetjes dhe Prokurimit të NATO për realizimin e projekteve të Kuçovës, të financuara nga Programi i Investimeve të NATO për sigurinë, vitet 2019-2022”

Ligji nr. 100/2020 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes së bashkëpunimit financiar ushtarak ndërmjet Qeverisë së Republikës së Turqisë dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë”.

Ligji nr. 45/2020 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes së bashkëpunimit për financimin ushtarak ndërmjet Qeverisë së Republikës së Turqisë dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë”, si dhe “Protokollit të implementimit në lidhje me asistencën financiare ndërmjet Qeverisë së Republikës së Turqisë dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë””.

Ligji nr. 10/2020 “Për Ratifikimin e “Protokollit të Gjashtë Shtesë të “Marrëveshjes për Forcën Shumëkombëshe të Paqes në Evropën Juglindore””.

Ligji nr. 174/2014, datë 18.12.2014 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin, në Plotësim të Protokollit të Parisit”.

Ligji nr. 103/2012, datë 08.11.2012 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Bashkimit Europian dhe Republikës së Shqipërisë për krijimin e kuadrit për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në operacionet e menaxhimit të krizave të Bashkimit Europian”.

Ligji nr. 13/2012 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës për Ndalimin e Armëve Kimike dhe Republikës së Shqipërisë për të drejtat dhe imunitetet e ONAK-ut”.

Ligj nr. 10452, datë 21.07.2011 “Për ratifikimin e Protokollit që ndryshon aneksin e sigurisë të Marrëveshjes ndërmjet palëve të Traktatit të Atlantikut Verior, për bashkëpunimin për informacionin atomik”.

Ligj nr. 10349, datë 11.11.2010 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Kartën e Organizatës për Mirëmbajtjen dhe Furnizimin e NATO-s (NAMSO), 1958.

Ligj nr. 10348, datë 11.11.2010 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Memorandumin e Mirëkuptimit për ngritjen, organizimin, administrimin, sigurinë, financimin dhe sigurimin me burime njerëzore të Qendrës së NATO-s për bashkërendimin e Operacioneve Speciale (NSCC)

Ligji nr. 10341, dt. 28.10.2010,  "Për standardizimin ushtarak në FARSH".

Ligji nr. 10330, dt. 14.10.2010, "Për aderimin e RSH në memorandumin e mirëkuptimit për organizimin, administrimin, sigurinë, financimin dhe plotësimin me personel të qendrës së përbashkët të informacionit (intelligence fusion centre - ifc)".

Ligji nr. 10300, dt. 15.07.2010 “Për ratifikimin e "Marrëveshjes ndërmjet shteteve palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut për bashkëpunimin për informacionin atomik".

Ligji nr. 10243, dt. 04.03.2010, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen ndërmjet shteteve palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut për sigurinë e informacionit".

Ligji nr. 10283, dt. 03.06.2010, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen e NATO për komunikimin e informacionit teknik për qëllime të mbrojtjes".

Ligji nr. 10284, dt. 03.06.2010, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen për mbrojtjen e ndërsjelltë të teknologjive sekrete në fushën e mbrojtjes dhe për të cilat është bërë aplikimi i patentës".

Ligji nr. 10272, dt. 29.4.2010, "Për ratifikimin e protokollit të pestë shtesë të marrëveshjes për forcën shumëkombëshe të paqes në Europën Juglindore".

Ligji nr.10133, dt. 11.05.2009, "Për patrullimin e hapësirës ajrore të RSH".

Ligji nr. 10104, dt. 26.03.2009 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Protokollin për Statusin e Shtabeve Ushtarake Ndërkombëtare të ngritura në përputhje me Traktatin e Atlantikut të Veriut

Ligji nr. 10103, dt. 26.03.2009, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen për statusin e misioneve dhe të përfaqësuesve të shteteve të treta në organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut".

Ligji nr. 10102, dt. 26.03.2009 “Për ratifikimin e Marrëveshjes mbi Statusin e Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut, Përfaqësuesve Kombëtarë dhe Stafit Ndërkombëtar

Ligji nr. 10101, dt. 26.03.2009, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen ndërmjet palëve të Traktatit të Atlantikut të Veriut për statusin e forcave të tyre".

Ligji nr. 10100, dt. 26.03.2009, "Për aderimin e RSH në Traktatin e Atlantikut të Veriut".

Ligji nr. 9282, dt. 30.09.2004 “Për ratifikimin e Protokollit shtesë të “Marrëveshjes mes Shteteve Palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut dhe Shteteve të tjera Pjesëmarrëse në Partneritetin për Paqe përsa i përket statusit të forcave te tyre”.

Ligj nr. 9037, dt. 27.03.2003 “Për Ratifikimin e "Protokollit të Katërt Shtesë të "Marrëveshjes së Forcës Shumëkombëshe Paqeruajtëse të Europës Juglindore".

Ligj nr. 8816, dt. 20.9.2001 Për Ratifikimin e "Protokollit të Tretë Shtesë të "Marrëveshjes së Forcës Shumëkombëshe Paqeruajtëse të Europës Juglindore"

Ligj nr. 8544, dt. 04.11.1999 “Për ratifikimin e "Marrëveshjes dhe Protokollit shtesë "Për krijimin e Forcës Shumëkombëshe të Europës Juglindore"

Ligji nr. 8543, dt. 04.11.1999 “Për ratifikimin e Marrëveshjes dhe shtesës së saj ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës së Traktatit te Atlantikut të Veriut (NATO), për statusin e NATO-s dhe te personelit te saj”


Vendime të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë në kuadrin e Marrëveshjeve Ndërkombëtare

Vendimi nr. 896, datë 18.11.2020 “Për miratimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për bashkëpunim dhe ndihmë të ndërsjellë në raste të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera”.

Vendimi nr. 629, datë 25.09.2019, datë “Për miratimin e Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe qeverive të vendeve të tjera anëtare të Iniciativës së Gatishmërisë dhe Parandalimit të Fatkeqësive për Evropën Juglindore mbi marrëveshjet e vendit pritës për Sekretariatin e Iniciativës së Gatishmërisë dhe Parandalimit të Fatkeqësive për Evropën Juglindore””.

Vendimi nr. 523, datë 11.09.2018 “Për miratimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Malit të Zi në lidhje me operacionet ndërkufitare të patrullimit ajror”.

Vendimi nr. 509, datë 04.09.2018 “Për miratimin Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Francës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë lidhur me bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes”.

Vendimi nr. 838, datë 14.10.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Protokollit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, për pjesëmarrjen e personelit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, që vepron në Afganistan në kuadër të Misionit “Resolute Support” (RSM), nën komponentin e Forcave të Armatosura Turke”

Vendimi nr. 609, datë 07.07.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të Memorandumit për Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Drejtoria e Shifrës në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga Drejtoria e Sigurisë së Informacionit të Agjencisë së Sigurisë Kombëtare (NSA / IAD) dhe Agjencia e Shpërndarjes dhe Llogarisë Kriptografike të Komitetit Ushtarak të NATO-s (DACAN) në lidhje me Sigurimin e Sistemit Elektronik të Menaxhimit të Çelësave Kriptografikë (DEKMS) të DACAN, Shërbimet dhe Pajisjet për Sigurinë e Komunikimit”

Vendimi nr. 494, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Bullgarisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 493, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Rumanisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 492, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Polonisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 491, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Estonisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 490, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Letonisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 489, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Lituanisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 166, datë 07.04.1999 i Këshillit të Ministrave “Për vënien në dispozicion të forcave ushtarake të NATO-s së hapësirës aeroportuale të Republikës së Shqipërisë".
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 16 tetor 2023 - 09 janar 2024 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Vijnë në Shqipëri helikopterët e parë Black Hawk Janar 2024 Kanë mbërritur në Shqipëri dy helikopterët Black Hawk, si pjesë e parë e porosisë së bërë nga vendi ynë dhe mbështetur nga fondet e ndihmës...
Direktiva e Mbrojtjes 2024Janar 2024 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
11 vende të lira pune; Peleshi thirrje ekspertëve: Aplikoni! Janar 2024 Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka bërë thirrje për aplikime nga ekspertët e fushave të Teknologjisë së Informacionit dhe Inxhinierisë për 11 vende të reja pune në Qendrën e....
Përurohen mjediset e reja të Muzeut të Forcave të Armatosura Dhjetor 2023 Muzeu i Forcave të Armatosura do të jetë tashmë në mjediset e tij të reja në Bërzhitë. Në ceremoninë e inaugurimit të hapësirave të reja morën pjesë ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani...
Ministeriali i Mbrojtjes së Nismës SHBA-Karta e Atlantikut Nëntor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Ministeriali i Mbrojtjes i vendeve të NATO, Bruksel Tetor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Shqipëria merr sërish drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore Gusht 2023 Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi ka bërë me dije me anë të një postimi në mediat sociale që nga sot Shqipëria merr drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore (SEEBRIG)....
Përmbyllet “Defender Europe ’23” në Shqipëri Qershor 2023 Për mëse një muaj mbi 24 mijë trupa nga 26 vende NATO e partnere nëpërmjet skenarëve strategjikë e operacionale në tokë, ajër e det demonstruan fuqinë në...
Revista Mbrojtja Nr. 02 (2024) Prill 2024Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 12 korrik 2024Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Korrik 2024
Ma En Pr Sh Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4