Marrëveshje ndërkombëtare

Memorandum i Mirëkuptimit midis Departamentit të Mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të përfaqësuar nga Komanda Qendrore e SHBA dhe Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Shqipërisë në lidhje me caktimin e oficerëve të ndërlidhjes në Komandën Qendrore të SHBA (CENTCOM).

Memorandum i Mirëkuptimit (MoU) midis Departamentit të Mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shteteve anëtare dhe SHAPE lidhur me vendndodhjen, operacionet, financimin, fondet, administrimin dhe suportin për strukturën e re të Komandës së Forcës së Bashkuar (Joint Force Command Norfolk, (JFCNF) SHBA.


Ligje në kuadrin e Marrëveshjeve Ndërkombëtare

Ligji nr. 131/2020 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes për mbështetje teknike ndërmjet Këshillit të Ministrave të RSH dhe Agjencisë së Mbështetjes dhe Prokurimit të NATO për realizimin e projekteve të Kuçovës, të financuara nga Programi i Investimeve të NATO për sigurinë, vitet 2019-2022”

Ligji nr. 100/2020 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes së bashkëpunimit financiar ushtarak ndërmjet Qeverisë së Republikës së Turqisë dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë”.

Ligji nr. 45/2020 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes së bashkëpunimit për financimin ushtarak ndërmjet Qeverisë së Republikës së Turqisë dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë”, si dhe “Protokollit të implementimit në lidhje me asistencën financiare ndërmjet Qeverisë së Republikës së Turqisë dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë””.

Ligji nr. 10/2020 “Për Ratifikimin e “Protokollit të Gjashtë Shtesë të “Marrëveshjes për Forcën Shumëkombëshe të Paqes në Evropën Juglindore””.

Ligji nr. 174/2014, datë 18.12.2014 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin, në Plotësim të Protokollit të Parisit”.

Ligji nr. 103/2012, datë 08.11.2012 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Bashkimit Europian dhe Republikës së Shqipërisë për krijimin e kuadrit për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në operacionet e menaxhimit të krizave të Bashkimit Europian”.

Ligji nr. 13/2012 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës për Ndalimin e Armëve Kimike dhe Republikës së Shqipërisë për të drejtat dhe imunitetet e ONAK-ut”.

Ligj nr. 10452, datë 21.07.2011 “Për ratifikimin e Protokollit që ndryshon aneksin e sigurisë të Marrëveshjes ndërmjet palëve të Traktatit të Atlantikut Verior, për bashkëpunimin për informacionin atomik”.

Ligj nr. 10349, datë 11.11.2010 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Kartën e Organizatës për Mirëmbajtjen dhe Furnizimin e NATO-s (NAMSO), 1958.

Ligj nr. 10348, datë 11.11.2010 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Memorandumin e Mirëkuptimit për ngritjen, organizimin, administrimin, sigurinë, financimin dhe sigurimin me burime njerëzore të Qendrës së NATO-s për bashkërendimin e Operacioneve Speciale (NSCC)

Ligji nr. 10341, dt. 28.10.2010,  "Për standardizimin ushtarak në FARSH".

Ligji nr. 10330, dt. 14.10.2010, "Për aderimin e RSH në memorandumin e mirëkuptimit për organizimin, administrimin, sigurinë, financimin dhe plotësimin me personel të qendrës së përbashkët të informacionit (intelligence fusion centre - ifc)".

Ligji nr. 10300, dt. 15.07.2010 “Për ratifikimin e "Marrëveshjes ndërmjet shteteve palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut për bashkëpunimin për informacionin atomik".

Ligji nr. 10243, dt. 04.03.2010, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen ndërmjet shteteve palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut për sigurinë e informacionit".

Ligji nr. 10283, dt. 03.06.2010, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen e NATO për komunikimin e informacionit teknik për qëllime të mbrojtjes".

Ligji nr. 10284, dt. 03.06.2010, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen për mbrojtjen e ndërsjelltë të teknologjive sekrete në fushën e mbrojtjes dhe për të cilat është bërë aplikimi i patentës".

Ligji nr. 10272, dt. 29.4.2010, "Për ratifikimin e protokollit të pestë shtesë të marrëveshjes për forcën shumëkombëshe të paqes në Europën Juglindore".

Ligji nr.10133, dt. 11.05.2009, "Për patrullimin e hapësirës ajrore të RSH".

Ligji nr. 10104, dt. 26.03.2009 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Protokollin për Statusin e Shtabeve Ushtarake Ndërkombëtare të ngritura në përputhje me Traktatin e Atlantikut të Veriut

Ligji nr. 10103, dt. 26.03.2009, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen për statusin e misioneve dhe të përfaqësuesve të shteteve të treta në organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut".

Ligji nr. 10102, dt. 26.03.2009 “Për ratifikimin e Marrëveshjes mbi Statusin e Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut, Përfaqësuesve Kombëtarë dhe Stafit Ndërkombëtar

Ligji nr. 10101, dt. 26.03.2009, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen ndërmjet palëve të Traktatit të Atlantikut të Veriut për statusin e forcave të tyre".

Ligji nr. 10100, dt. 26.03.2009, "Për aderimin e RSH në Traktatin e Atlantikut të Veriut".

Ligji nr. 9282, dt. 30.09.2004 “Për ratifikimin e Protokollit shtesë të “Marrëveshjes mes Shteteve Palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut dhe Shteteve të tjera Pjesëmarrëse në Partneritetin për Paqe përsa i përket statusit të forcave te tyre”.

Ligj nr. 9037, dt. 27.03.2003 “Për Ratifikimin e "Protokollit të Katërt Shtesë të "Marrëveshjes së Forcës Shumëkombëshe Paqeruajtëse të Europës Juglindore".

Ligj nr. 8816, dt. 20.9.2001 Për Ratifikimin e "Protokollit të Tretë Shtesë të "Marrëveshjes së Forcës Shumëkombëshe Paqeruajtëse të Europës Juglindore"

Ligj nr. 8544, dt. 04.11.1999 “Për ratifikimin e "Marrëveshjes dhe Protokollit shtesë "Për krijimin e Forcës Shumëkombëshe të Europës Juglindore"

Ligji nr. 8543, dt. 04.11.1999 “Për ratifikimin e Marrëveshjes dhe shtesës së saj ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës së Traktatit te Atlantikut të Veriut (NATO), për statusin e NATO-s dhe te personelit te saj”


Vendime të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë në kuadrin e Marrëveshjeve Ndërkombëtare

Vendimi nr. 896, datë 18.11.2020 “Për miratimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për bashkëpunim dhe ndihmë të ndërsjellë në raste të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera”.

Vendimi nr. 629, datë 25.09.2019, datë “Për miratimin e Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe qeverive të vendeve të tjera anëtare të Iniciativës së Gatishmërisë dhe Parandalimit të Fatkeqësive për Evropën Juglindore mbi marrëveshjet e vendit pritës për Sekretariatin e Iniciativës së Gatishmërisë dhe Parandalimit të Fatkeqësive për Evropën Juglindore””.

Vendimi nr. 523, datë 11.09.2018 “Për miratimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Malit të Zi në lidhje me operacionet ndërkufitare të patrullimit ajror”.

Vendimi nr. 509, datë 04.09.2018 “Për miratimin Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Francës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë lidhur me bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes”.

Vendimi nr. 838, datë 14.10.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Protokollit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, për pjesëmarrjen e personelit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, që vepron në Afganistan në kuadër të Misionit “Resolute Support” (RSM), nën komponentin e Forcave të Armatosura Turke”

Vendimi nr. 609, datë 07.07.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të Memorandumit për Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Drejtoria e Shifrës në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga Drejtoria e Sigurisë së Informacionit të Agjencisë së Sigurisë Kombëtare (NSA / IAD) dhe Agjencia e Shpërndarjes dhe Llogarisë Kriptografike të Komitetit Ushtarak të NATO-s (DACAN) në lidhje me Sigurimin e Sistemit Elektronik të Menaxhimit të Çelësave Kriptografikë (DEKMS) të DACAN, Shërbimet dhe Pajisjet për Sigurinë e Komunikimit”

Vendimi nr. 494, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Bullgarisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 493, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Rumanisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 492, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Polonisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 491, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Estonisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 490, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Letonisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 489, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Lituanisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 166, datë 07.04.1999 i Këshillit të Ministrave “Për vënien në dispozicion të forcave ushtarake të NATO-s së hapësirës aeroportuale të Republikës së Shqipërisë".
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 25 shtator - 07 dhjetor 2023 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Momente kulmore nga stërvitja "Defender Europe 21" të publikuara nga Ambasada e SHBA në Tiranë Korrik 2021 Gjatë muajve maj dhe qershor, Shqipëria mikpriti aspekte të rëndësishme të "Defender Europe 21", stërvitja vjetore shumëkombëshe e përbashkët...
Fillon stërvitja “Defender Europe 21“ Maj 2021 Nga Durrësi fillon stërvitja “Defender Europe 21“, me pjesëmarrjen e rreth 28 mijë trupave shumëkombëshe...
Festat në FA, fëmijët e ushtarakëve sjellin surprizë një “Musical” Dhjetor 2020 Pandemia nuk i ka ndalur fëmijët e ushtarakëve të presin bukur festat e fundvitit. Ashtu siç është tashmë traditë edhe këtë vit ata kanë sjellë një koncert surprizë për bashkëmoshatarët e tyre.
Pavarësisht kufizimeve të pandemisë operacionaliteti i FA vazhdon... Dhjetor 2020 Kapacitetet dhe operacionaliteti i Forcave të Armatosura janë prioritet, pavarësisht kufizimeve të pandemisë...
Gëzuar Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë Nëntor 2020 108 vite pas shpalljes së pavarësisë, flamuri ynë valëvitet në çdo cep të botës përmes heronjve tanë nën uniformë, të cilët qëndrojnë krenarë krah përfaqësuesve të vendeve aleate, në çdo mision të NATO, BE & OKB.
Emergjencat Civile dhe FA më të mirëpajisura dhe më dinjitoze në përballimin e fatkeqësive natyrore Nëntor 2020 Reformimi i emergjencave civile nisi me ligjin e ri “Për Mbrojtjen Civile” dhe krijimin i Agjencisë Kombëtare që do të...
Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit midis AKMC dhe TIA 15 Tetor 2020 Sot, më datë 15 tetor 2020, në mjediset e Tirana International Airport (TIA) u organizua takimi për nënshkrimin,...
Dita Ndërkombëtare për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë Tetor 2020 Agjensia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) ka organizuar në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Kombëtar, prefekturat,...
Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura Tetor 2020 Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura po merr formë ditë pas dite...
Programi bachelor i studimeve në fushën e Shkencës Ushtarake, Akademia e FA Shtator 2020 Në tetor 2020 hapet programi bachelor në Akademinë e FA. Ky është edhe momenti kur akademia do të rifitojë me të drejta...
MM dhe FA ditë pas dite pranë qytetarëve në përballimn e vështirësive të krijuara nga COVID - 19 Qershor 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura ditë pas dite kanë qenë pranë qytetarëve gjatë gjithë periudhës së lockdown...
Dekorata nga NATO dhe Afghanistani për ushtarakët e Forcave të Armatosura Qershor 2020 MONS, Belgjikë - zëvendësshef i Shtabit për Operacionet në SHAPE (Supreme Headquarters Allied Poëers Europe), gjeneralmajor Barre Seguin i dorëzoi...
Si të mbrohemi nga COVID -19? Mars 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19...
Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
Direktiva e Mbrojtjes 2023Janar 2023 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 05 (2023) Shtator 2023Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 22 shtator 2023Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Shtator 2023
Ma En Pr Sh Di
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1