Marrëveshje ndërkombëtare

Ligji nr. 8543, dt. 4.11.1999 “Për ratifikimin e Marrëveshjes dhe shtesës së saj ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës së Traktatit te Atlantikut të Veriut (NATO), për statusin e NATO-s dhe te personelit te saj”

Ligji nr. 9282, datë 30.09.2004 “Për ratifikimin e Protokollit shtesë të “Marrëveshjes mes Shteteve Palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut dhe Shteteve të tjera Pjesëmarrëse në Partneritetin për Paqe përsa i përket statusit të forcave te tyre”.

Ligji nr.10 100, dt. 26.03.2009, "Për aderimin e RSH në Traktatin e Atlantikut të Veriut".

Ligji nr.10 101, dt. 26.3.2009, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen ndërmjet palëve të Traktatit të Atlantikut të Veriut për statusin e forcave të tyre".

Ligji nr. 10 102, datë 26.3.2009 “Për ratifikimin e Marrëveshjes mbi Statusin e Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut, Përfaqësuesve Kombëtarë dhe Stafit Ndërkombëtar

Ligji nr.10 103, dt. 26.3.2009, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen për statusin e misioneve dhe të përfaqësuesve të shteteve të treta në organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut".

Ligji nr. 10104, datë 26.3.2009 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Protokollin për Statusin e Shtabeve Ushtarake Ndërkombëtare të ngritura në përputhje me Traktatin e Atlantikut të Veriut

Ligji nr.10 243, dt. 4.3.2010, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen ndërmjet shteteve palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut për sigurinë e informacionit".

Ligji nr.10 283, dt. 3.6.2010, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen e NATO për komunikimin e informacionit teknik për qëllime të mbrojtjes".

Ligji nr.10 284, dt. 3.6.2010, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen për mbrojtjen e ndërsjelltë të teknologjive sekrete në fushën e mbrojtjes dhe për të cilat është bërë aplikimi i patentës".

Ligj nr. 10 300, datë 15.7.2010 “Për ratifikimin e "Marrëveshjes ndërmjet shteteve palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut për bashkëpunimin për informacionin atomik".

Ligji nr.10 330, dt. 14.10.2010, "Për aderimin e RSH në memorandumin e mirëkuptimit për organizimin, administrimin, sigurinë, financimin dhe plotësimin me personel të qendrës së përbashkët të informacionit (intelligence fusion centre - ifc)".

Ligji nr.10 341, dt. 28.10.2010,  "Për standardizimin ushtarak në FARSH".

Ligj nr. 10 348, datë 11.11.2010 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Memorandumin e Mirëkuptimit për ngritjen, organizimin, administrimin, sigurinë, financimin dhe sigurimin me burime njerëzore të Qendrës së NATO-s për bashkërendimin e Operacioneve Speciale (NSCC)

Ligj nr. 10 349, datë 11.11.2010 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Kartën e Organizatës për Mirëmbajtjen dhe Furnizimin e NATO-s (NAMSO), 1958.

Ligj nr. 10 452, datë 21.7.2011 “Për ratifikimin e Protokollit që ndryshon aneksin e sigurisë të Marrëveshjes ndërmjet palëve të Traktatit të Atlantikut Verior, për bashkëpunimin për informacionin atomik”.

Ligji nr. 103/2012, datë 8.11.2012 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Bashkimit Europian dhe Republikës së Shqipërisë për krijimin e kuadrit për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në operacionet e menaxhimit të krizave të Bashkimit Europian”.

Ligji nr. 13/2012 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës për Ndalimin e Armëve Kimike dhe Republikës së Shqipërisë për të drejtat dhe imunitetet e ONAK-ut”.

Ligji nr. 174/2014, datë 18.12.2014 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin, në Plotësim të Protokollit të Parisit”.

Ligji nr.10 133, dt. 11.05.2009, "Për patrullimin e hapësirës ajrore të RSH".

Ligj nr. 8544, datë 4.11.1999 “Për ratifikimin e "Marrëveshjes dhe Protokollit shtesë "Për krijimin e Forcës Shumëkombëshe të Europës Juglindore"

Ligj nr. 8816, datë 20.9.2001 Për Ratifikimin e "Protokollit të Tretë Shtesë të "Marrëveshjes së Forcës Shumëkombëshe Paqeruajtëse të Europës Juglindore"

Ligj nr. 9037, date 27.3.2003 “Për Ratifikimin e "Protokollit të Katërt Shtesë të "Marrëveshjes së Forcës Shumëkombëshe Paqeruajtëse të Europës Juglindore".

Ligji nr.10 272, dt. 29.4.2010, "Për ratifikimin e protokollit të pestë shtesë të marrëveshjes për forcën shumëkombëshe të paqes në Europën Juglindore".

Vendimi nr. 166, datë 7.4.1999 i Këshillit të Ministrave “Për vënien në dispozicion të forcave ushtarake të NATO-s së hapësirës aeroportuale të Republikës së Shqipërisë".

Vendimi nr. 489, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Lituanisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 490, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Letonisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 491, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Estonisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 492, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Polonisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 493, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Rumanisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 494, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Bullgarisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 609, datë 07.07.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të Memorandumit për Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Drejtoria e Shifrës në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga Drejtoria e Sigurisë së Informacionit të Agjencisë së Sigurisë Kombëtare (NSA / IAD) dhe Agjencia e Shpërndarjes dhe Llogarisë Kriptografike të Komitetit Ushtarak të NATO-s (DACAN) në lidhje me Sigurimin e Sistemit Elektronik të Menaxhimit të Çelësave Kriptografikë (DEKMS) të DACAN, Shërbimet dhe Pajisjet për Sigurinë e Komunikimit”

Vendimi nr. 838, datë 14.10.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Protokollit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, për pjesëmarrjen e personelit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, që vepron në Afganistan në kuadër të Misionit “Resolute Support” (RSM), nën komponentin e Forcave të Armatosura Turke”
MM dhe FA ditë pas dite pranë qytetarëve në përballimn e vështirësive të krijuara nga COVID - 19 Qershor 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura ditë pas dite kanë qenë pranë qytetarëve gjatë gjithë...
Dekorata nga NATO dhe Afghanistani për ushtarakët e Forcave të Armatosura Qershor 2020 MONS, Belgjikë - zëvendësshef i Shtabit për Operacionet në SHAPE (Supreme Headquarters Allied Poëers Europe), gjeneralmajor...
Si të mbrohemi nga COVID -19? Mars 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19...
Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
68 vjet Arma e Aviacionit 24 prill 2019Hapi i parë për të krijuar një Aviacion Ushtarak në Shqipëri, u hodh në 1914, kur qeveria shqiptare porositi blerjen e...
Shqipëria 10 vite në NATO Mars 2019Viti 2019 përkon me 10 - Vjetorin e Anëtarësimit të vendit tonë në NATO, më 1 Prill 2009...
Ditari Javor 2019Ditari, të rejat kryesore të javës...
Ministeriali i Mbrojtjes, Bruksel 26 - 27 qershor 26 - 27 qershor 2019Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka mori pjesë në Ministerialin e Zëvendësministri i Mbrojtjes Petro Koçi mori pjesë në punimet e Ministerialit të Mbrojtjes të NATO që u zhvillua në Bruksel,...
Ministeriali i NATO, Xhaçka: 2% e PBB për FA deri në vitin 2024 4-5 tetor 2018Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka mori pjesë në Ministerialin e Mbrojtjes së vendeve anëtare të Aleancës të Atlantikut të Veriut...
Ministrja Xhaçka vizitë zyrtare në SHBA 17-18 prill 2018Washington - Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vlerësojnë Shqipërinë një aleat të denjë të NATO dhe vend lider në Ballkanin Perëndimor...
FA shpëtojnë nënën e sëmurë në Kukës27 shkurt 2018Pas 3 orë ecjeje në këmbë, Forcat Armatosura kanë arritur të transportojnë për në spitalin rajonal të Kukësit...
Ministeriali i NATO, takimi Stoltenberg - Xhaçka14 - 15 shkurt 2018Ministrja Xhaçka merr pjesë në takimin e ministrave të Mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO në Bruksel...
Fotogaleri/FA angazhim maksimal për situatën e përmbytjeveNëntor - Dhjetor 2017Angazhimi i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë për situatën e përmbytjeve.
NATO: Misioni i “Orikut” në Egje, moment i rëndësishëm për Forcat Detare shqiptare24 nëntor 2017Misionit të anijes patrulluese të forcës detare shqiptare “Oriku”, e cila ishte pjesë e operacionit të NATO-s, “Sea Guardian”, i është dedikuar një shkrim në faqen zyrtare të NATO-s...
BBC: Shqipëria rehabiliton varrezat e dëshmorëve pas dekadash të lëna në harresë15 nëntor 2017Prestigjiozja britanike BBC, i ka bërë jehonë nismës së Ministrisë së Mbrojtjes për rehabilitimin e varrezave të dëshmorëve...
Mbyllet takimi i shefave të Mbrojtjes të NATO17 shtator 2017Mbylli punimet formale Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila u zhvillua për herë të parë në vendin tonë...
Zhvillohet në Tiranë Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO16 shtator 2017Në vendin tonë ka nisur punimet Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila mbledh së bashku shefat e shtabeve të ushtrive të vendeve anëtare të Aleancës...
Intervistë me gjeneral Petr Pavel, kryetar i Komitetit Ushtarak të NATO15 shtator 2017Intervistë me gjeneral Petr Pavel dhënë për revistën "Mbrojtja"...
Zhvillohet stërvitja shqiptaro-britanike “Ushtar Eagle 17”14 shtator 2017Në kuadër të stërvitjes së përbashkët ndërmjet FA të Shqipërisë dhe FA të Mbretërisë së Bashkuar u zhvillua sot “Dita e Vizitorëve të Shquar” të stërvitjes “Ushtar Eagle 17”...
Programi qeverisës 2017-2021 për Sigurinë dhe Mbrojtjen13 shtator 2017Qeveria e re e RSH mori detyrën pas ceremonisë së betimit në Presidencë. Nga programi qeverisës 2017-2021 veçojmë pjesën që ka lidhje me Sigurinë dhe Mbrojtjen...
Kontributi i Forcave të Armatosura në infrastrukturëShtator 2017Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura gjithmonë kanë treguar përkushtim dhe angazhim maksimal në ndihmë të popullsisë civile...
Bëhuni pjesë e Forcave të Armatosuraprill 2018Qendra e Personel Rekrutimit ka filluar regjistrimin e kandidatëve për ushtarë/detarë aktivë dhe kërkon të rekrutojë 100...
Strategjia UshtarakeKorrik 2015Në themel të Strategjisë Ushtarake të Republikës së Shqipërisë është aspirata e popullit shqiptar dhe vullneti politik për të realizuar vizionin e përbashkët...
Direktiva e Mbrojtjes 2020Janar 2020 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 06 (2020) Qershor 2020Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 19 qershor 2020Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Korrik 2020
Ma En Pr Sh Di
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2