Procedurë e kufizuar prokurimi me objekt: "Ndërtimi i perimetrit të sigurisë në Bazën Ajrore Kuçovë (ndriçimi, vendosja e kamerave të sigurisë dhe vendosja e sensorëve të zbulimit të ndërhyrjeve përgjatë rrethimit)"

Ministria e Mbrojtjes, si autoriteti kontraktor, publikon, në bazë të urdhrit të prokurimit nr. 28, datë 29.03.2022 procedurën e kufizuar të prokurimit me objekt kontrate: “Ndërtimi i perimetrit të sigurisë në Bazën Ajrore Kuçovë (ndriçimi, vendosja e kamerave të sigurisë dhe vendosja e sensorëve të zbulimit të ndërhyrjeve përgjatë rrethimit).” me fond limit 458.143.000 (katërqind e pesëdhjetë e tetë milionë e njëqind e dyzet e tre mijë) Lek pa T.V.SH.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 30 maj 2022, ora: 10:00.

Procedura prokurimi do të zhvillohet në bazë të Ligjit nr. 36/2020Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” dhe VKM nr. 1170, datë 24.12.2020Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”.

Për më tepër hollësi dhe informacion shfletoni dokumentin në formatin pdf.


Procedurë prokurimi për AKMC me objekt: "Realizimi i projektit të monitorimit të territorit me teknologji të avancuar (shërbimi satelitor)"

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, në cilësinë e autoritetit kontraktor, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: "Realizimi i projektit të monitorimit të territorit me teknologji të avancuar (shërbimi satelitor)", për një periudhë 3 (tre) vjeçare, me fond limit 671.760.000 (gjashtëqind e shtatëdhjetë e një milionë e shtatëqind e gjashtëdhjetë mijë) lek pa TVSH.

Afati kohor për dorëzimin dhe hapjen kërkesave për pjesëmarrje: 26 maj 2022, ora: 10:00
Vendi: Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, adresa “Rruga Dibrës”, Garnizoni “Skënderbej”, Tiranë.

Në funksion të zhvillimit të procedurës dhe në zbatim të pikës 2, të nenit 27 të Ligjit nr. 36/2020 "Për prokurimet në fushën e Mbrojtjes dhe të Sigurisë”; nenit 3 dhe nenit 4 të “Rregullave të prokurimit në fushën e Mbrojtjes dhe të Sigurisë”, miratuar me VKM nr. 1170/2020 "Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e Mbrojtjes dhe të Sigurisë", gjeni në gjuhën shqip dhe anglisht:

Njoftimi i kontratës (në formatin word);

Contract Notice (në formatin word).


Procedurë prokurimi e thjeshtuar për Forcën Ajrore

Autoriteti Kontraktor, Komanda e Forcës Ajrore/Reparti Ushtarak nr. 3001, Rinas, Tiranë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit të thjeshtuar për: “Përzgjedhjen e kualidatorit për kolaudim të objektit “Ndërtim Hangari për strehimin e helikopterave Cougar në Baj Farkë"

Data e zhvillimit të prokurimit do të jetë 13 prill 2022 ora 14:00, në adresën: Komanda e Forcës Ajrore, Rinas, Tiranë.

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto specifikime teknike që i gjeni në filen PDF.


Procedurë e kufizuar prokurimi me objekt "Ndërtimi i sistemit të transmetimit shumëkanalësh me valë (radio rele digitale)" në fushën e Mbrojtjes dhe të Sigurisë

Ministria e Mbrojtjes, si autoriteti kontraktor, publikon, në bazë të urdhrit të prokurimit nr. 29, datë 06.07.2021 procedurën e kufizuar të prokurimit me objekt kontrate: “Ndërtimi i sistemit të transmetimit shumëkanalësh me valë (radio rele digitale)” me fond limit 16.117.600 (gjashtëmbëdhjetë milionë e njëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind) Lek pa T.V.SH.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje (faza e parë): 31 tetor 2021, ora: 10:00.

Procedura prokurimi do të zhvillohet në bazë të Ligjit nr. 36/2020Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” dhe VKM nr. 1170, datë 24.12.2020Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”.

Formulari i njoftimit të fituesit

Për më tepër hollësi dhe informacion shfletoni dokumentin në formatin pdf

Shtojcë për ndryshimin e kërkesave për kualifikim të publikuara në njoftimin e mësipërm


Procedurë e thjeshtuar prokurimi, e klasifikuar në nivelin “konfidencial”, me objekt “Kolaudim punimesh për ndërhyrjen riforcuese në godina/ndërtesa”.

Ministria e Mbrojtjes, si autoriteti kontraktor, publikon, në bazë të urdhrit të prokurimit nr. 44, datë 27.09.2021 procedurë e thjeshtuar prokurimi, e klasifikuar në nivelin “konfidencial”, me objekt “Kolaudim punimesh për ndërhyrjen riforcuese në godina/ndërtesa”.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesave dhe vlerësimin e kërkesave për kualifikim është: 30 dhjetor 2021, ora: 09:00.

Procedura prokurimi do të zhvillohet në bazë të Ligjit nr. 36/2020Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” dhe VKM nr. 1170, datë 24.12.2020Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”.

Njoftimi i kontratës së nënshkruar në formatin pdf

Për më tepër hollësi dhe informacion shfletoni dokumentin në formatin pdf.


Procedurë e kufizuar prokurimi me objekt "Blerje pajisje për administrimin e dokumentacionit (S1004)"

Ministria e Mbrojtjes, si autoriteti kontraktor, publikon, në bazë të urdhrit të prokurimit nr. 46, datë 27.09.2021 procedurën e kufizuar të prokurimit me objekt kontrate: “Blerje pajisje për administrimin e dokumentacionit (S1004)” me fond limit 7.670.000 (shtatë milionë e gjashtëqind e shtatëdhjetë mijë) Lek pa T.V.SH.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 15 nëntor 2021, ora: 13:00.

Procedura prokurimi do të zhvillohet në bazë të Ligjit nr. 36/2020Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” dhe VKM nr. 1170, datë 24.12.2020Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”.

Njoftim për anulimin e procedurës së prokurimit, shfletoni dokumentin në formatin pdf.

Për më tepër hollësi dhe informacion shfletoni dokumentin në formatin pdf.


Procedurë e kufizuar prokurimi me objekt "Përmirësime në HW, SW dhe ndërtim të dhomave të serverëve, për rritjen e performancës së sistemeve të MM/FA për vazhdueshmërinë e punës sipas standardeve të NATO, në ASNI

Ministria e Mbrojtjes, si autoriteti kontraktor, publikon, në bazë të urdhrit të prokurimit nr. 35, datë 16.08.2021 procedurën e kufizuar të prokurimit me objekt kontrate: “Përmirësime në hardware, software dhe ndërtime të dhomave të serverave, për rritjen e performancës së sistemeve të MM/FA për vazhdueshmërinë e punës (business continuity) sipas standarteve të NATO, në Qendrën e Ndërlidhjes TIK të ASNI” me fond limit 56.447.087 (pesëdhjetë e gjashtë milionë e katërqind e dyzet e shtatë mijë e tetëdhjetë e shtatë) Lek pa T.V.SH.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 11 tetor 2021, ora: 10:00.

Procedura prokurimi do të zhvillohet në bazë të Ligjit nr. 36/2020Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” dhe VKM nr. 1170, datë 24.12.2020Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”.

Njoftim për pezullimin e procedurës së prokurimit, shfletoni dokumentin në formatin pdf.

Për më tepër hollësi dhe informacion shfletoni dokumentin në formatin pdf.
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA Dhejtor 2021 - Janar 2022 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Momente kulmore nga stërvitja "Defender Europe 21" të publikuara nga Ambasada e SHBA në Tiranë Korrik 2021 Gjatë muajve maj dhe qershor, Shqipëria mikpriti aspekte të rëndësishme të "Defender Europe 21", stërvitja vjetore shumëkombëshe e përbashkët...
Fillon stërvitja “Defender Europe 21“ Maj 2021 Nga Durrësi fillon stërvitja “Defender Europe 21“, me pjesëmarrjen e rreth 28 mijë trupave shumëkombëshe...
Festat në FA, fëmijët e ushtarakëve sjellin surprizë një “Musical” Dhjetor 2020 Pandemia nuk i ka ndalur fëmijët e ushtarakëve të presin bukur festat e fundvitit. Ashtu siç është tashmë traditë edhe këtë vit ata kanë sjellë një koncert surprizë për bashkëmoshatarët e tyre.
Pavarësisht kufizimeve të pandemisë operacionaliteti i FA vazhdon... Dhjetor 2020 Kapacitetet dhe operacionaliteti i Forcave të Armatosura janë prioritet, pavarësisht kufizimeve të pandemisë...
Gëzuar Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë Nëntor 2020 108 vite pas shpalljes së pavarësisë, flamuri ynë valëvitet në çdo cep të botës përmes heronjve tanë nën uniformë, të cilët qëndrojnë krenarë krah përfaqësuesve të vendeve aleate, në çdo mision të NATO, BE & OKB.
Emergjencat Civile dhe FA më të mirëpajisura dhe më dinjitoze në përballimin e fatkeqësive natyrore Nëntor 2020 Reformimi i emergjencave civile nisi me ligjin e ri “Për Mbrojtjen Civile” dhe krijimin i Agjencisë Kombëtare që do të...
Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit midis AKMC dhe TIA 15 Tetor 2020 Sot, më datë 15 tetor 2020, në mjediset e Tirana International Airport (TIA) u organizua takimi për nënshkrimin,...
Dita Ndërkombëtare për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë Tetor 2020 Agjensia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) ka organizuar në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Kombëtar, prefekturat,...
Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura Tetor 2020 Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura po merr formë ditë pas dite...
Programi bachelor i studimeve në fushën e Shkencës Ushtarake, Akademia e FA Shtator 2020 Në tetor 2020 hapet programi bachelor në Akademinë e FA. Ky është edhe momenti kur akademia do të rifitojë me të drejta...
MM dhe FA ditë pas dite pranë qytetarëve në përballimn e vështirësive të krijuara nga COVID - 19 Qershor 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura ditë pas dite kanë qenë pranë qytetarëve gjatë gjithë periudhës së lockdown...
Dekorata nga NATO dhe Afghanistani për ushtarakët e Forcave të Armatosura Qershor 2020 MONS, Belgjikë - zëvendësshef i Shtabit për Operacionet në SHAPE (Supreme Headquarters Allied Poëers Europe), gjeneralmajor Barre Seguin i dorëzoi...
Si të mbrohemi nga COVID -19? Mars 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19...
Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
Direktiva e Mbrojtjes 2022Janar 2022 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 4 (2022) Prill 2022Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 20 maj 2022Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Maj 2022
Ma En Pr Sh Di
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5