Misioni dhe Detyrat

Misioni:

Edukimi dhe informimi i personelit ushtarak dhe civil nëpërmjet veprimtarive artistike, sportive, sociale dhe kulturore, publikimeve dhe botimeve, pasqyrimit të aktiviteteve të Forcave të Armatosura, si dhe prezantimit të objekteve ushtarake me rëndësi kombëtare. Informimi i pandërprerë i opinionit publik mbi veprimtarinë e Forcave të Armatosura, si dhe përmbushja e objektivave social-kulturore, nëpërmjet zhvillimit të ceremonive dhe aktiviteteve shtetërore e civile, me qëllim promovimin dhe rritjen e impaktit të Forcave të Armatosura të RSH për të informuar ushtarakët dhe qytetarët lidhur me çështjet patriotike, civile dhe vlerat e lirisë dhe demokracisë dhe aktivitetet e Forcat e Armatosura, mban dhe prezanton objekte ushtarake me rëndësi kombëtare dhe historike.

Lexo më shumë...


Struktura

Drejtor

Zëvendësdrejtor
Zëvendësdrejtor

Sektorë

Sektori i Financës;
Sektori i Sekretarisë;
Sektori i Logjistikës dhe Mirëmbajtjes;
Sektori i Personelit;
Sektori Audio-Video;
Sektori i Multimedias;
Sektori i Web-it
Sektori i Projekteve Artistike dhe Sportive;
Sektori i Botimeve;
Sektori i Shërbimit të Fëmijëve;
Sektori i Sportistëve Elitarë;

Muzeu i Forcave të Armatosura

Orkestra Simfonike e Forcave të Armatosura


Kontakt

Adresa: Rruga e Dibrës, garnizoni “Skënderbej”.

Orari:
E hënë - enjte 08:00 - 16:30
E premte - 08:00 - 14:00

Helena Papa
Tel: (510) 1803.
e mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Programi i Transparencës për QKMBMMFA

Hyrje

Në përputhje me nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Qendrën Kulturës, Medias, Botimeve të Mbrojtjes dhe Muzeut të Forcave të Armatosura (QKMBMMFA).
Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” (LDI) dhe vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës QKMBMMFA ndërton dhe rrit transparencën në punën institucionale, nën garancinë e LDI.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarinë e punës në QKMBMMFA, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare të internetit të QKMBMMFA  si dhe në mjediset e pritjes së publikut; ai do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e QKMBMMFA është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.

Rreth Nesh

Qendra e Kulturës, Medias, Botimeve të Mbrojtjes dhe Muzeut të Forcave të Armatosura është institucion që ka varësi direkte nga Ministri i Mbrojtjes

Struktura QKMBMMFA
Misioni dhe detyrat kryesore
Skema struktura e pagave 

Kuadri ligjor rregullator

Është në proces hartimi Rregullorja e brendshme e QKMBMMFA

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Koordinatori për të drejtën e informimit:

Helena Papa
Tel: (510) 1803,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa: Rruga e Dibrës, Kutia Postare 2423

Orari: E hënë - E enjte: 08:00 - 16:30 - E premte: 08:00 - 14:00

Format kërkese (hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)

Format ankese (procedura e ankimit tek Komisioneri)

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga QKMBMMFA

Informacione mbi kurset e fëmijëve të ushtarakëve, mbi Qendrën e Shërbimit të Fëmijëve.

Kjo Drejtori ka në strukturën përbërëse Sektorin e Web, i cili publikon njoftime për kurse dhe trajnime, njoftime për vende të lira pune dhe për rekrutime në Forcat e Armatosura, si edhe dy organet informative të FARSH:

Gazeta Ushtria

Revista Mbrojtja

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga QKMBMMFA

Nuk ka ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga QKMBMMFA

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Dokumentet në QKMBMMFA, trajtohen dhe ruhen sipas Ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat”.

Gjithashtu, në formatin audio dhe video ruhen materialet audio-vizive që kanë lidhje me aktivitetet e zhvilluara ndër vite

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore

QKMBMMFA, jep dakortësi, sugjerime mbi akte ligjore, apo nënligjore në adresën elektronike të drejtorisë së akteve pranë MM.

Zhvillimi i takimeve me grupet e interesit, apo palët e interesuara.

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore

Shërbimet që ofrohen nga QKMBMMFA

Aktivitete kulturore dhe sportive me fëmijët e ushtarakëve (pikturë, piano, kanto, basketboll, volejboll)

Veprimtari muzikore, jo protokollare, publike me Orkestrën Simfonike të FA për pasurimin e jetës muzikore në vend.

Informim në fushën e marrëdhënieve me publikun për personelin ushtarakë e civil të FA.

I ofron medias shqiptare, lajme, informacione, dokumentarë dhe programe për FARSH.

Vizita të ndryshme në Muzeun e FA.

Për më tepër ndiqni linkun...

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të QKMBMMFA

Buxheti për vitin 2023 është 159.865.000 Lek, plani i shpenzimeve sipas kategorive:

Paga: 111.000.000
Sigurime Shoqërore: 26.100.000
Mallra dhe shërbime: 21.150.000
Transferta dhe buxhete familjare dhe individët: 800.000
Investime: 815.000

Raporti 6 mujor për vitin 2023 janë realizuar:

Shpenzime për paga: 33%,
Sigurime Shoqërore: 24%,
Mallra dhe shërbime: 39%,
Transferta në buxhete familjare dhe individët: 18%.
Investime: 26%

Realizimi në % i gjashte mujorit: 32%

------------------------------------------------------------------------------------

Buxheti për vitin 2022 është 79.407.625 Lek, plani i shpenzimeve sipas kategorive:

Paga: 50.592.600
Sigurime Shoqërore: 8.434.100
Mallra dhe shërbime: 15.149.040
Transferta dhe buxhete familjare dhe individët: 2.086.925
Investime: 3.144.960

Raporti vjetor për vitin 2022 (në formatin pdf) janë realizuar:

Shpenzime për paga: 100%,
Sigurime Shoqërore: 100%,
Mallra dhe shërbime: 100%,
Transferta në buxhete familjare dhe individët: 100%.
Investime: 100%

Realizimi në % i vitit 2022: 100%

------------------------------------------------------------------------------------

Buxheti për vitin 2021 është 80.150.000 Lek, plani i shpenzimeve sipas kategorive:

Paga: 52.000.000
Sigurime Shoqërore: 8.700.000
Mallra dhe shërbime: 19.000.000
Transferta dhe buxhete familjare dhe individët: 450.000

Raporti vjetor për vitin 2021 (në formatin pdf) janë realizuar:

Shpenzime për paga: 95%,
Sigurime Shoqërore: 95%,
Mallra dhe shërbime: 92%,
Transferta në buxhete familjare dhe individët: 97%.

Realizimi në % i vitit 2021: 94%

---------------------------------------------------------------------------------------

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin 2020 është 71.106.800

Raporti vjetor për vitin 2020 (në formatin pdf) janë realizuar:

Shpenzime për paga: 97%,
Sigurime Shoqërore: 92%,
Mallra dhe shërbime: 61%,
Transferta në buxhete familjare dhe individët: 70%.

----------------------------------------------------------------------------------------

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin 2019 është 67.565.205

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi QKMBMMFA

Raporte monitorimi, auditimi

Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 25 shtator - 07 dhjetor 2023 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Momente kulmore nga stërvitja "Defender Europe 21" të publikuara nga Ambasada e SHBA në Tiranë Korrik 2021 Gjatë muajve maj dhe qershor, Shqipëria mikpriti aspekte të rëndësishme të "Defender Europe 21", stërvitja vjetore shumëkombëshe e përbashkët...
Fillon stërvitja “Defender Europe 21“ Maj 2021 Nga Durrësi fillon stërvitja “Defender Europe 21“, me pjesëmarrjen e rreth 28 mijë trupave shumëkombëshe...
Festat në FA, fëmijët e ushtarakëve sjellin surprizë një “Musical” Dhjetor 2020 Pandemia nuk i ka ndalur fëmijët e ushtarakëve të presin bukur festat e fundvitit. Ashtu siç është tashmë traditë edhe këtë vit ata kanë sjellë një koncert surprizë për bashkëmoshatarët e tyre.
Pavarësisht kufizimeve të pandemisë operacionaliteti i FA vazhdon... Dhjetor 2020 Kapacitetet dhe operacionaliteti i Forcave të Armatosura janë prioritet, pavarësisht kufizimeve të pandemisë...
Gëzuar Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë Nëntor 2020 108 vite pas shpalljes së pavarësisë, flamuri ynë valëvitet në çdo cep të botës përmes heronjve tanë nën uniformë, të cilët qëndrojnë krenarë krah përfaqësuesve të vendeve aleate, në çdo mision të NATO, BE & OKB.
Emergjencat Civile dhe FA më të mirëpajisura dhe më dinjitoze në përballimin e fatkeqësive natyrore Nëntor 2020 Reformimi i emergjencave civile nisi me ligjin e ri “Për Mbrojtjen Civile” dhe krijimin i Agjencisë Kombëtare që do të...
Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit midis AKMC dhe TIA 15 Tetor 2020 Sot, më datë 15 tetor 2020, në mjediset e Tirana International Airport (TIA) u organizua takimi për nënshkrimin,...
Dita Ndërkombëtare për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë Tetor 2020 Agjensia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) ka organizuar në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Kombëtar, prefekturat,...
Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura Tetor 2020 Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura po merr formë ditë pas dite...
Programi bachelor i studimeve në fushën e Shkencës Ushtarake, Akademia e FA Shtator 2020 Në tetor 2020 hapet programi bachelor në Akademinë e FA. Ky është edhe momenti kur akademia do të rifitojë me të drejta...
MM dhe FA ditë pas dite pranë qytetarëve në përballimn e vështirësive të krijuara nga COVID - 19 Qershor 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura ditë pas dite kanë qenë pranë qytetarëve gjatë gjithë periudhës së lockdown...
Dekorata nga NATO dhe Afghanistani për ushtarakët e Forcave të Armatosura Qershor 2020 MONS, Belgjikë - zëvendësshef i Shtabit për Operacionet në SHAPE (Supreme Headquarters Allied Poëers Europe), gjeneralmajor Barre Seguin i dorëzoi...
Si të mbrohemi nga COVID -19? Mars 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19...
Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
Direktiva e Mbrojtjes 2023Janar 2023 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 05 (2023) Shtator 2023Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 22 shtator 2023Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Shtator 2023
Ma En Pr Sh Di
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1